Winactie Roermond Bereikbaar

Vul jouw unieke wincode in onderstaand formulier in.

Vul jouw wincode in


Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan Roermond Bereikbaar voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens van de deelnemer door of wegens Roermond Bereikbaar ingeschakelde derden, vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in het Roermond Bereikbaar privacy statement, kosteloos beschikbaar via www.roermondbereikbaar.nl.

Je verleent toestemming aan Roermond Bereikbaar om je e-mailadres op te slaan en te verwerken om je te kunnen informeren over het gebruik van producten en diensten van Roermond Bereikbaar gericht op de verbetering van de mobiliteit van de reiziger en de regionale en stedelijke bereikbaarheid van Roermond.


Je verleent uitdrukkelijk toestemming aan Roermond Bereikbaar om je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres op te slaan en te verwerken om:

  • je te kunnen informeren over het gebruik van producten en diensten van Roermond Bereikbaar gericht op de verbetering van de mobiliteit van de reiziger en de regionale en stedelijke bereikbaarheid van de regio Roermond;
  • je gegevens te gebruiken en weer te geven in de on- en offline communicatiemiddelen;
  • je te kunnen benaderen voor onderzoek naar de verbetering van de mobiliteit in de regio Roermond;
  • je rechtstreeks te kunnen benaderen voor evaluatiedoeleinden, waaronder het afnemen van enquêtes over actie Heel Roermond Fietst.

Roermond Bereikbaar mag op basis van de door jou verleende toestemming je naam, (profiel)foto en motivatie tot deelname gebruiken en weergeven in de on- en offline communicatiemiddelen van Roermond Bereikbaar, waaronder de website van Roermond Bereikbaar.

De verwerking van je persoonsgegevens door Roermond Bereikbaar zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming en het Roermond Bereikbaar Privacystatement, kosteloos beschikbaar via www.roermondbereikbaar.nl. Roermond Bereikbaar draagt er in dit verband voor zorg dat te publiceren onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden tot je individuele deelname en anonimiteit is gewaarborgd.