Veel gestelde vragen sluiting P+R Zuid

Hoeveel parkeerders zijn er in 2018 geweest?

In 2018 trok P+R Zuid 5.637 forensen die verder reisden met de bus. 
Ter vergelijking: P+R Noord trok vorig jaar 161.330 forenzen die verder reisden met de bus. Dat zijn bijna 30x (28,6x) zoveel reizigers!
P+R Noord had daarnaast 18.990 reizigers die instapten op de trein bij P+R Noord en uitstapten op Maastricht Centraal Station. 

Wat is er gedaan om P+R Zuid te promoten?

In de regio is er (doorlopend) bekendheid gegeven aan de P+R-locatie door Maastricht Bereikbaar. Bij de start van P+R Zuid (zomer 2017) gebeurde dat via een uitgebreide communicatiecampagne (als onderdeel van de brede campagne voor slim reizen tijdens de afsluiting Noorderbrug), met inzet van betaalde uitingen, zoals advertenties in regionale kranten/bladen busreclame, abri-borden langs de weg, radio + tv-spots en online advertenties. Daarna is P+R Zuid doorlopend meegenomen in de reguliere communicatiemiddelen van MB en gemeente Maastricht. Verder is de P+R aangegeven op borden langs de weg en op de gevel van P5 van het MECC. Op topdagen (drukke dagen met veel bezoekers aan de stad) zijn er parkeerguides ingezet en is extra gecommuniceerd om automobilisten te stimuleren gebruik te maken van P+R Noord en Zuid (bijvoorbeeld betaalde Facebook advertenties en extra communicatie via DRIPS langs de weg met een gerichte boodschap.

Is er gekeken naar mogelijke verbeteringen om P+R Zuid aantrekkelijker te maken? Denk aan.  bushalte dichterbij brengen, gebruiksvriendelijker maken. 

Jazeker. Er is gekeken naar:

  • De mogelijkheid om de bushalte te verplaatsen / dichterbij te brengen. Dit bleek niet mogelijk te zijn voor Arriva. De bus zou dan een extra lus moeten rijden om de halte te kunnen aandoen. Dit heeft een negatief effect op de dienstregeling met nadelige gevolgen voor de reguliere reiziger van lijn 10.
  • De mogelijkheid om een afslag in de buurt te realiseren. Ook dit bleek niet mogelijk. 
  • Mogelijkheden om het ticket- en betaalsysteem gemakkelijker en minder foutgevoelig te maken. De kosten voor kleine aanpassingen waarvan het gewenste effect onzeker is, bleken echter te hoog. 

Moeten de investeringen voor P+R Zuid als verloren worden beschouwd?

Hier wordt zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan:

  • De kaartenautomaat van Arriva wordt verplaatst naar P+R Noord.
  • Het parkeermanagementsysteem gaat gebruikt worden voor de functies in het gebied. MUMC+, UM en Provincie Limburg hebben momenteel een tekort aan parkeerplaatsen en kunnen in de toekomst een plaats  reserveren in P5 dankzij het parkeermanagementsysteem). 
  • Ook andere bedrijven in Heugemerveld kunnen gebruik gaan maken van P5 als alternatief voor de ingestelde parkeerduurbeperking in de buurt. 

Wordt er gekeken naar alternatieven?

Ja, gemeente Maastricht kijkt in 2019 samen met partners zoals Maastricht Bereikbaar en Arriva naar potentieel kansrijke locaties voor het realiseren van P+R’s in de toekomst. 

Wethouder klimaat, energie en mobiliteit Gert-Jan Krabbendam van de gemeente Maastricht heeft over de sluiting van P+R Zuid een raadsinformatiebrief geschreven.

Abonnement buslijn 10

Reis je meerdere dagen per week via P+R Maastricht Noord? Maak dan gebruik van een voordelig abonnement.