Participatieproces in een oogopslag
Hoe zijn binnenstadpartners, bewoners en logistieke partners betrokken?