Wat wij voor u doen

Steeds meer Zuid-Limburgse werkgevers zijn op zoek naar concrete mogelijkheden om duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap in te vullen. Thema’s die deel kunnen uitmaken van uw bedrijfsstrategie en -filosofie (maatschappelijk verantwoord ondernemen), maar ook om u van concurrenten te onderscheiden. Maastricht Bereikbaar begeleidt werkgevers om de kansen voor een concreet duurzaam maatregelenpakket in kaart te brengen en om te zetten naar realiteit.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek brengt de mobiliteitsmakelaar samen met u als werkgever de kansen rondom het thema mobiliteit in kaart. Denk hierbij aan een vergroening van de geboden reiskostenvergoedingen, begeleiding bij een nieuw parkeerbeleid, verruimen van de bedrijfstijden en het mogelijk maken van werken op afstand. Tevens bieden wij u concrete producten en diensten om medewerkers te stimuleren vaker met de fiets of het OV in plaats van met de auto naar het werk te komen.

Mobiliteitsscan

Werkgevers die na de kennismaking kansen zien voor een samenwerking met Maastricht Bereikbaar bieden we een gratis mobiliteitsscan (ter waarde van € 1.500,-) aan. Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we u het aantal medewerkers zien waarvoor reële alternatieven voor het reizen met de auto in de spits mogelijk zijn. We voeren tevens een arbeidsvoorwaardelijke analyse uit, aangevuld met een beperkte analyse van de mobiliteitskosten. Om een goed beeld te krijgen vergelijken we de arbeidsvoorwaarden ook in een benchmarkoverzicht met de andere aangesloten werkgevers.

Partner worden

Nadat we de resultaten van de scan aan u hebben gepresenteerd, kunt u besluiten daadwerkelijk aan te sluiten bij Maastricht Bereikbaar. Als partner kunt u op dat moment gebruik gaan maken van het producten- en dienstenaanbod van Maastricht Bereikbaar. Werkgevers betalen jaarlijks een 'symbolische' contributie van € 10,-  per medewerker (maximaal € 5.000,-). Hiervoor kunt u van alle diensten onbeperkt gebruikmaken.

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact op met onze mobiliteitsmakelaars.

Slim Werken

Samen met Zuid-Limburgse bedrijven werken we aan een duurzame regio. Bekijk wat we voor jou kunnen betekenen.

Ontdek het OV

Probeer gratis 8 weken het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer in Zuid-Limburg.