Op 5 december is het nieuw programma 2019 gepresenteerd. Onderstaande informatie wordt de komende weken geactualiseerd. 

Wat wij voor u doen

We helpen Zuid-Limburgse werkgevers met de invulling van duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap. Thema’s die passen in de bedrijfsstrategie en -filosofie (maatschappelijk verantwoord ondernemen), maar ook om je van concurrenten te onderscheiden. Maastricht Bereikbaar begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen van een concreet maatregelenpakket en dit om te zetten naar realiteit.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek brengt de mobiliteitsmakelaar samen met jou als werkgever de kansen rondom het thema mobiliteit in kaart. Denk hierbij aan een vergroening van de geboden reiskostenvergoedingen, begeleiding bij een nieuw parkeerbeleid, verruimen van de bedrijfstijden en het mogelijk maken van werken op afstand. Tevens bieden wij concrete producten en diensten om medewerkers te stimuleren vaker met de fiets of het OV in plaats van met de auto naar het werk te komen.

Mobiliteitsscan

Werkgevers die na de kennismaking kansen zien voor een samenwerking met Maastricht Bereikbaar bieden we een gratis mobiliteitsscan (ter waarde van € 1.500,-) aan. Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we het aantal medewerkers zien waarvoor reële alternatieven voor het reizen met de auto in de spits mogelijk zijn. We voeren tevens een arbeidsvoorwaardelijke analyse uit, aangevuld met een beperkte analyse van de mobiliteitskosten. Om een goed beeld te krijgen vergelijken we de arbeidsvoorwaarden ook in een benchmarkoverzicht met de andere aangesloten werkgevers.

Partner worden

Na de presentatie van de resultaten van de scan, kun je besluiten daadwerkelijk aan te sluiten bij Maastricht Bereikbaar. Als partner kun je op dat moment gebruik gaan maken van ons producten- en dienstenaanbod. Werkgevers betalen jaarlijks een 'symbolische' contributie van € 10,-  per medewerker (maximaal € 5.000,-). Hiervoor kun je van alle diensten onbeperkt gebruikmaken.

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact op met onze mobiliteitsmakelaars.

Band op spanning

Rij veilig en check elke twee maanden je banden. Laat gratis je banden controleren en op spanning brengen onder je werktijd of bezoek aan de stad.

Van lease naar e-lease?

Nieuw

Wil je elektrische auto's gaan leasen, maar lopen de huidige leasecontracten nog een tijdje door? Maastricht Bereikbaar helpt je met de overstap naar e-lease.