Partners

Samen met onze partners werken we aan een duurzame regio. Maastricht Bereikbaar begeleidt Zuid-Limburgse bedrijven bij het invoeren van een concreet, duurzaam maatregelenpakket.

Op 5 december is het nieuw programma 2019 gepresenteerd. Onderstaande informatie wordt de komende weken geactualiseerd. 

Neem contact met ons op

Onze mobiliteitsmakelaars geven graag meer informatie over de mogelijkheden voor partners.

Reisadvies