Beter Benutten 2012 - 2017

Tussen 2012 en 2017 deed het programmabureau Maastricht Bereikbaar mee aan het landelijke programma Beter Benutten. Van 2012 tot en met 2014 was dit programma gericht op de stad Maastricht. Tussen 2015 tot en met 2017 is via de zogenaamde werkgeversaanpak opgeschaald naar Zuid-Limburgs niveau. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij Maastricht Bereikbaar en zo hun werknemers slimme reisoplossingen aanbieden. 

Het programma Beter Benutten bestond uit een combinatie van maatregelen om het forensen, bezoekers en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan. Rijk, regio en bedrijfsleven namen samen in drukke regio’s maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid verbetert.

Bekijk de resultaten van 2012 tot en met 2014.

Bekijk de resultaten 2015 tot en met 2017 (vanaf p. 22). Meer informatie over de werkgeversaanpak vanaf p. 27.

Landelijk beeld? Bekijk meer informatie over Beter Benutten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Op de hoogte blijven van acties en nieuws?

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuw programma 2019

Nieuw

Maastricht Bereikbaar werkt aan toekomstgericht reizen voor ‘Slimme en duurzame mobiliteit’.