Ga direct naar het artikel

Over ons

Maastricht Bereikbaar inspireert Zuid-Limburg Bereikbaar

Werken aan een beter klimaat staat volop in de belangstelling. Ook vanuit mobiliteit kan iedereen een steentje bijdragen. Sinds 2010 is ons programmabureau al actief met de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar. Inmiddels werken we aan bereikbaarheid én duurzame mobiliteit in de regio. Dat doen we sinds eind 2019 onder de nieuwe naam Zuid-Limburg Bereikbaar. De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar blijft een van de belangrijkste projecten.

Onder de vlag Zuid-Limburg Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen aan een blijvende bereikbaarheid en minder autogebruik in de regio. We stimuleren structureel ander reisgedrag voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Ook werken we aan slimme en duurzame logistieke oplossingen.

Het programmabureau is in 2010 opgericht om te zorgen voor minder automobiliteit, met name onder forenzen. Grote infrastructurele projecten, zoals het nieuwe verkeerssysteem met een tweelaagse tunnel voor de A2 in Maastricht en een nieuw tracé voor de Noorderbrug, vormden de aanleiding.

Inmiddels staat in het uitvoeringsprogramma niet alleen bereikbaarheid en doorstroming, maar ook duurzame mobiliteit voor minder CO2-uitstoot centraal. Zo dragen we bij aan een gezond woon- werk- en leefklimaat. 

De activiteiten van het programmabureau worden gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een veertigtal grote werkgevers in Zuid-Limburg.

Slimme, duurzame en veilige mobiliteit in Zuid-Limburg

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar werkt samen met overheden, werkgevers, ondernemers, mobiliteitsaanbieders, belangenorganisaties en kennisinstituten. Ga voor meer informatie over partners, werkwijze, projecten en producten naar zuidlimburgbereikbaar.nl.

Aanpak

Het Programmabureau werkt volgens de volgende lijnen:

Werkgeversaanpak

We helpen Zuid-Limburgse werkgevers met duurzame mobiliteitsoplossingen. Het programmabureau begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen en uitvoeren van een concreet maatregelenpakket voor duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap.

Lees er alles over op zuidlimburgbereikbaar.nl.

Logistieke aanpak

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio. We denken graag met je mee over logistieke oplossingen voor het vergroten en vergroenen van de efficiency van je transport, opslag en distributie. Specifiek voor de Gemeente Maastricht werken we voor het bestel- en vrachtverkeer aan de ambitie van een emissieloze binnenstad in 2025.

Lees er alles over op logistiekbereikbaar.nl.

Gebiedsgerichte aanpak

Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Met de gebiedsgerichte aanpak voeren we bijvoorbeeld in Maastricht een deel van de maatregelen uit van het coalitieakkoord van de Gemeente Maastricht. Als blijkt dat gebiedsgericht werken een beproefde aanpak is, kunnen we deze ook inzetten voor andere gebieden in Zuid-Limburg.

Lees er meer over op zuidlimburgbereikbaar.nl/GGA.

Wie is wie bij het programmabureau?

Een overzicht van alle medewerkers die actief zijn voor Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar vind je op de corporate website.

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief