Ga direct naar het artikel
1 februari 2021

Wat is Zero Emissie Stadslogistiek en hoe gaan we dat in Maastricht realiseren?

Het doel van Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES) is het behouden van een veilig, gezond en aantrekkelijk stadscentrum én economische vitaliteit voor een toekomstbestendige stad. Corona heeft laten zien hoe waardevol onze publieke ruimte is.

Zero Emissie Zone én duurzame aanpak bestel- en vrachtverkeer

ZES  betekent de invoering van een Zero Emissie Zone voor schoner transport én bovendien een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. De Zero Emissie Zone gaat niet over personenauto’s, brommers en scooters of OV-bussen. Het is geen milieuzone!

Terug naar een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadcentrum moet zijn. Dat verkeer kan slimmer en beter, door anders te organiseren, met financiële prikkels en initiatieven die de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen bevorderen. Slimme logistiek kan de ondernemer ook winst opleveren.

ZES zorgt uiteindelijk voor een binnenstad waar het goed toeven, leven en ondernemen is. ZES zorgt voor schone lucht, een beter bereikbare en veilige binnenstad en draagt uiteindelijk ook substantieel bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot (1,7% van het landelijke totaal). Een kosten- en batenanalyse komt uit op een maatschappelijke winst van € 25 miljoen na aftrek van de benodigde investeringen.

De conclusie van de participatieronde met (vertegenwoordigers) van ondernemers, inwoners, logistieke bedrijven en belangenorganisaties: de vraag is niet 'of' we aan de slag gaan met Zero Emissie Stadslogistiek en de Zero Emissie zone, maar vooral 'hoe'.

Samenwerking ondernemers, inwoners, logistieke bedrijven en belangenorganisaties

Samen met vertegenwoordigers van ondernemers, inwoners, logistieke bedrijven en belangenorganisaties werken de gemeente Maastricht en de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar aan de ambitie van minder en schoner gereden kilometers en aan de manier waarop dit vorm kan krijgen. De corona-pandemie maakt iedereen nog bewuster van de waarde van de publieke ruimte in onze binnenstad.

Participatieproces

Afgelopen jaar heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met partners uit de binnenstad, logistieke partners en vertegenwoordigers van bewoners. Meer weten? Zie: Overlegrondes | Logistiek Bereikbaar

Besluitvorming gemeenteraad

Op 23 februari is een Stadsronde in de gemeenteraad gepland over ZES. Op 9 maart is de Raadsronde. En 30 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het implementatieplan voor ZES. Wil je deelnemen aan de stadsronde op 23 februari?  Meld je voor 18 februari aan via de aanmeldknop rechts op deze pagina.

dan aan via de aanmeldknop rechts op deze pagina.

Deelnemen aan de stadsronde?

Op 23 februari is een Stadsronde in de gemeenteraad gepland over ZES. En 30 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het implementatieplan voor ZES. Wil je deelnemen aan de stadsronde? Meld je dan voor 18 februari aan.

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief