Werkgeversaanpak nu voor heel Zuid-Limburg

Sinds 1 januari 2015 biedt Maastricht Bereikbaar zijn diensten en producten aan voor alle Zuid-Limburgse werkgevers.

Een Zuid-Limburgse werkgever die aansluit, laat zijn medewerkers meeprofiteren van de fiets- en OV-acties van Maastricht Bereikbaar. Daarnaast ontvangt de werkgever een financiële bijdrage voor het stimuleren van reizen buiten de spits of het stimuleren van elders of thuis werken. Door deel te nemen aan Maastricht Bereikbaar kunnen werkgevers invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, goed werkgeverschap en het efficiënter inzetten van middelen. Geïnteresseerd? Kijk dan op de pagina slim werken of neem rechtstreeks contact op met de mobiliteitsmakelaars van Maastricht Bereikbaar.