Website en nieuwsbrief over het nieuwe Noorderbrugtracé

Sinds eind oktober is www.noorderbrug-maastricht.nl online. Deze website geeft informatie over het project Noorderbrugtracé dat tot en met 2018 loopt in Maastricht-Noordwest. U kunt zich via de website ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

Noorderbrugtracé

Het nieuwe tracé verbetert de doorstroming in oost-westrichting en biedt een directe verbinding naar België. De nieuwe website geeft informatie over de achtergrond van het project, de verschillende bouwfasen, informatie per deelgebied en de laatste actualiteiten. U kunt zich via de site ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Verder is er een speciale Servicelijn waar u terecht kunt met vragen en meldingen over het project.

Planning werkzaamheden

De komende maanden vinden rond het nieuwe tracé voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verleggen van kabels en leidingen en het slopen van verschillende gebouwen. In de 2e helft van 2016 start de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe infrastructuur. Eind 2018 moet het belangrijkste deel van de nieuwe verkeersstructuur in gebruik zijn genomen.

Bereikbaarheid

Uiteraard is hinder tijdens het werk onvermijdelijk. Om een blijvende bereikbaarheid te garanderen en de hinder zo veel mogelijk te beperken, blijven op de hoofdroute Noorderbrug minimaal 2x2 rijbanen beschikbaar. U moet wel rekening houden met wegomleidingen en af en toe een weekendafsluiting. Maastricht Bereikbaar informeert u over eventuele acties tijdens de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie over het project op www.noorderbrug-maastricht.nl