Vooruitblik wegwerkzaamheden 2018

2017 was een druk jaar met veel werkzaamheden. Zoals de afbouw van knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt voor A2 Maastricht, het inschuiven van een nieuw brugdeel bij de Noorderbrug en de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling bij Centraal Station Maastricht. Een aantal belangrijke klussen en mijlpalen is daarmee achter de rug, maar we zijn er nog niet. Ook het komende jaar moeten weggebruikers – inclusief (brom)fietsers en voetgangers - rekening houden met afsluitingen, omleidingen en veranderingen in routes. Wees alert en let goed op de borden.

Noorderbrugtracé

De werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé gaan door tot begin 2019. Het project heeft de 5 grootste klussen voor 2018 op een rijtje gezet. Onder ander de bouw van nieuwe op- en afritten van en naar het centrum/Boschpoort en de herinrichting van de kruising Boschstraat/Bosscherweg. Ook de Cabergerweg, Statensingel en Frontensingel krijgen komend jaar een nieuwe inrichting. Als laatste volgt de ombouw van de rotonde Brusselseweg tot een kruispunt. 

De infrastructuur in Maastricht-West is nog niet af. Dat betekent ook dat de doorstroming nu niet optimaal kan zijn. Anders gezegd: de huidige, tijdelijke situatie is nog niet geschikt om al het verkeer op een goede manier af te wikkelen. Dit terwijl de hoofdinfra van de A2 en het zogenaamde knooppunt Oost (bij de brandweerkazerne) al wel klaar zijn. Hierdoor is het drukker in Maastricht-Noordwest. Er is nog ongeveer een jaar nodig om alles af te bouwen. 

A2 Maastricht

De activiteiten voor de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht worden naar verwachting in de 1e helft van 2018 afgerond. De wegenbouwers zijn tot die tijd op diverse locaties aan de slag voor het aansluiten van bestaande wegen op de toekomstige Groene Loper. Als onderdeel van de nieuwe inrichting, gaat de oprit vanaf de Sint Gerardusweg (Wyckerpoort-Zuid) naar de A2 richting Luik voorgoed dicht. Datzelfde geldt voor de afrit vanaf de John F. Kennedysingel naar de Sint Gerardusweg. Deze aansluitingen vervallen naar verwachting per maandag 22 januari 2018. Ook de Nieuwe Limmelderweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven moet nog een keer tijdelijk dicht voor asfaltwerk, omstreeks half 2018.

Lees meer over de afsluiting van op- en afrit Sint Gerardusweg.   

Nog meer wegenwerk

Naast de (weg)werkzaamheden voor de projecten Noorderbrugtracé en A2 Maastricht staat er ook nog ander wegenwerk op stapel. Bijvoorbeeld door de gemeente Maastricht rondom het station in februari. Gemeente Lanaken en de Vlaamse overheid starten naar verwachting vanaf begin maart 2018 met herinrichtingswerkzaamheden voor de kruising Brusselseweg/Maastrichterweg (N77). Dat brengt langdurige hinder met zich mee voor verkeer tussen Maastricht en Lanaken. Verder zijn nog weekendafsluitingen van de autosnelwegen A2 en A79 nodig.  Meer informatie over deze werkzaamheden volgt later.

Blijf op de hoogte

De bereikbaarheid van Maastricht en regio blijft in beweging, zolang de werkzaamheden duren. Een overzicht van actuele wegafsluitingen en omleidingsroutes vind je op onze Slimme Kaart. Verder  houden we je via onze nieuwsbrief en Facebookpagina op de hoogte over de actuele bereikbaarheid, verkeershinder en slimme reisalternatieven. Samen met project A2 Maastricht en planstudie Stad en Spoor berichten we ook over actualiteiten in weekkrant VIA Maastricht.

Projectwebsites