Verkeerssituatie Noorderbrug vanaf 26 april

Sinds augustus 2017 is de nieuwe westelijke aanlanding van de Noorderbrug in gebruik. Maar de totale infrastructuur is nog niet klaar. Zo rijdt autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum/Boschpoort nog via een tijdelijke route. Dat verandert naar verwachting vanaf 26 april 2018 in de loop van de dag, als de nieuwe op- en afritten bij de Noorderbrug open zijn.

Routes voor autoverkeer vanaf 26 april*

Sinds augustus 2017 volgt verkeer tussen de A2 en het stadscentrum een omleiding via de Cabergerweg en Frontensingel (en andersom). Met de ingebruikname van de nieuwe op- en afritten op donderdag 26 april 2018 (in de loop van de dag) gaat dit verkeer via de definitieve rijroutes rijden. Omrijden via het kruispunt Cabergerweg/ Fort Willemweg (bij de Leen Bakker) hoeft dan niet meer.

Let op: de nieuwe verkeerssituatie in Maastricht-West is weer even wennen. Wees alert, let goed op de borden en houd er rekening mee dat je navigatiesysteem misschien nog niet bijgewerkt is. 

*Planningen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk. 

Rijroutes tussen A2/Geusselt en stadscentrum/Boschpoort

rijroutes_tussen_a2_a79_en_stadscentrum_boschpoort_2.png

Rijroutes tussen Maastricht-West/België en stadscentrum/Boschpoort

rijroutes_tussen_maastricht_west_richting_stadscentrum_en_boschpoort_1.png

Routes voor langzaam verkeer vanaf medio mei

Sinds maart 2017 is het fiets- en voetpad Noorderbrug afgesloten en moet langzaam verkeer ‘een brugje om’. In de loop van mei 2018 gaat de hoofdfietsroute open en kunnen (brom)fietsers en voetgangers tussen Cabergerweg/Lage Frontweg en Viaductweg doorgaan via de Noorderbrug. Maar dat geldt niet voor alle fietsers, want de fietsverbindingen tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg (stadscentrum) zijn pas in het najaar van 2018 klaar. Dat betekent dat (brom)fietsers naar of vanuit het stadscentrum nog een half jaar moeten omrijden. Wel is in de loop van mei bij knooppunt Oost (bij de brandweerkazerne) de aansluiting op de Noorderbrug gereed voor (brom)fietsers en voetgangers van en naar de Viaductweg en/of Franciscus Romanusweg.

Fietsroutes Maastricht-West

fietsroutes_noorderbrugtrace_west.jpg

Fietsroutes Maastricht-Oost

fietsroutes_maastricht_oost_nbt.jpg

Vooruitblik

  • In mei 2018 start de volgende hinderklus: de bouw van de droge gracht onder de Cabergerweg. Tegelijkertijd richt de aannemer de kruising Statensingel en een deel van de Maagdendries opnieuw in. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. (Brom)fietsers kunnen wel doorgaan via het fietspad aan de westzijde.
  • In de zomer van 2018 zijn werkzaamheden gepland tussen het Spoorviaduct en de Viaductweg. Weggebruikers in Maastricht-Oost moeten dan rekening houden met afsluitingen en omleidingen. 
  • De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot eind 2018/begin 2019. Vanaf het najaar van 2018 krijgen kruispunt Boschstraat/Bosscherweg en rotonde Brusselseweg een nieuwe inrichting. Hinder door afsluitingen, omleidingen en/of extra reistijd is dan onvermijdelijk. 

Blijf op de hoogte 

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastrichtbereikbaar.nl houden we je op de hoogte. Of abonneer je op onze nieuwsbrief om het laatste nieuws, actuele bereikbaarheid en slimme reisalternatieven in je mailbox te ontvangen.