Verkeerssituatie knooppunt Oost vanaf 13 mei 2017

Naar verwachting gaat zaterdag 13 mei 2017 het werk voor het project Noorderbrugtracé bij de Franciscus Romanusweg en Willem Alexanderweg een volgende fase in. Verkeer aan de oostzijde van de Noorderbrug - bij het kruispunt bij de brandweerkazerne - krijgt dan opnieuw te maken met veranderingen in rijroutes. We informeren u over de situatie vanaf 13 mei.

Voor de ombouw van het huidige kruispunt tot knooppunt zijn wegafsluitingen en omleidingen nodig. Let onderweg steeds goed op de gele borden!

Afsluitingen en omleidingen

 • Tot half juli 2017: volledige afsluiting Willem Alexanderweg tussen Noorderbrug/Viaductweg en Bersebastraat. Autoverkeer volgt een omleiding via de Franciscus Romanusweg en Borgharenweg en andersom.
 • De fietspaden bij de Willem Alexanderweg tussen Viaductweg en Bersebastraat gaan definitief dicht.
 • Ook het noordelijke fietspad bij de Viaductweg (zijde Limmel/Nazareth) gaat voorgoed dicht. Alle fietsverkeer maakt vanaf 13 mei gebruik van het zuidelijke fietspad, aan de kant van Wyckerpoort. Dit fietspad is nu in aanleg. 

Routes voor autoverkeer

De Franciscus Romanusweg tussen Viaductweg en Borgharenweg gaat weer open voor verkeer. Maar let op: de situatie wordt niet meer als vanouds. In de nieuwe situatie hebben automobilisten bij knooppunt Oost de volgende mogelijkheden:

 • Vanuit Geusselt/A2: rechtdoor richting Noorderbrug of linksaf naar Franciscus Romanusweg.
 • Vanuit Noorderbrug/Centrum: rechtdoor richting Geusselt/A2 of rechtsaf naar Franciscus Romanusweg.
 • Vanuit Wyck naar Geusselt/A2: (de oude route) via Franciscus Romanusweg naar Viaductweg.
 • Vanuit Wyck naar Noorderbrug/Centrum-Noord: via de huidige route: onder de brug door naar de Borgharenweg en verder via de nieuwe rijbanen richting het kruispunt bij de brandweerkazerne.

Bekijk de luchtfoto met rijroutes voor autoverkeer.

Routes voor (brom)fietsverkeer

Ook voor (brom)fietsers verandert de situatie opnieuw. Zij gaan grotendeels via de definitieve routes rijden. Ook hier geldt: let goed op de borden! Fietsroute tussen:

 • Wyck/Centrum en Geusselt: via Franciscus Romanusweg en Viaductweg (zuidzijde).
 • Wyck/Centrum en Borgharen/Beatrixhaven/Limmel: verandert niet.
 • Borgharen en Geusselt: via Borgharenweg, Franciscus Romanusweg, Viaductweg (zuidzijde).
 • Beatrixhaven/Limmel/Nazareth en Geusselt: Willem Alexanderweg, nieuw fietspad tussen brandweerkazerne en Borgharenweg, Borgharenweg, Franciscus Romanusweg, Viaductweg (zuidzijde), Kolonel Millerstraat en Kolonel Johnsontunnel.

Let op! Bij de kruising Viaductweg-Meerssenerweg komt ter hoogte van de Kolonel Millerstraat een tijdelijke fietsoversteek over de Meerssenerweg. Rechtsafslaand autoverkeer vanaf de Noorderbrug naar de Meerssenerweg heeft gelijktijdig groen licht met overstekende (brom)fietsers. Wees alert en kijk goed uit!

Bekijk de luchtfoto met rijroutes voor fietsverkeer.

Ga slim op weg

Zolang nog niet alle infrastructuur klaar is, blijft de bereikbaarheid van Maastricht voortdurend in beweging. Op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart vindt u naast afsluitingen en omleidingen ook de actuele verkeersdrukte. Let op: planningen kunnen wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.noorderbrugmaastricht.nl