Verkeersdrukte in en rond Maastricht

Op veel plaatsen in Maastricht zijn wegwerkzaamheden, zodat stad en regio straks beter bereikbaar zijn. De afgelopen weken nam de verkeersdrukte zowel in Maastricht-Oost als -West tijdens de ochtend- en avondspits voelbaar toe. Zowel door omleidingen als door het weer of extra drukte in de stad op bepaalde dagen. Ook de komende tijd kan het druk zijn in en om de stad.

Op 31 oktober en 1 november is er vanwege Belgische en Duitse feestdagen extra drukte in de stad. Houd dan ook weer rekening met extra drukte op het wegennet in en om Maastricht. Het is slim om op deze dagen de avondspits te vermijden, dat betekent dat het na 18.30 uur minder druk is en u waarschijnlijk filevrij de stad kunt verlaten.

Waarom wordt op veel plekken tegelijk gewerkt?

Het project Noorderbrugtracé hangt nauw samen met het project A2 Maastricht. Na de ingebruikname van de tunnel verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuidrichting. Het is van groot belang dat ook verkeer van oost naar west en vice versa dan goed doorstroomt. De werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé sluiten daarom aan op A2 Maastricht. Tegelijkertijd timmert ook gemeente Maastricht aan de weg. 

Wanneer is de overlast afgelopen?

Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder van korte én lange duur. De werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé zijn van lange duur en lopen door tot en met eind 2018, met een zwaartepunt in 2017. Ook de werkzaamheden voor A2 Maastricht zitten er nog niet op na de stapsgewijze ingebruikname van de tunnel rondom de jaarwisseling. Een deel van de nieuwe wegaansluitingen en viaducten voor het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht kunnen immers pas worden gerealiseerd als verkeer door de tunnel rijdt.

Wat doen we om de overlast te beperken?

De wegbeheerders - gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat - houden de drukte op de wegen in en rondom Maastricht voortdurend in de gaten. Waar mogelijk sturen ze bij. Bijvoorbeeld door de afstelling van verkeerslichten te optimaliseren. Of door aanpassingen in de omleidingsroutes. Zo  regelen we de doorstroming en verkeersveiligheid zo goed als mogelijk. Maar verkeershinder blijft onvermijdelijk. Op een aantal plaatsen staan verkeersregelaars tijdens de spits of gedurende de dag. Ook proberen we het verkeer komende vanaf de A2 richting Beatrixhaven (via afrit 52 en de Nieuwe Limmelderweg) beter te reguleren. Met als doel: het beperken van wachtrijen op andere plekken in en om de Beatrixhaven.

Slim(mer) op weg

Ga slim op reis en check voor vertrek de Slimme Kaart. Hiermee krijgt u inzicht in de drukte op het wegennet in en rond Maastricht. Maar ook wáár er aan de weg wordt gewerkt en welke omleidingsroutes zijn ingesteld. En komt u onderweg een afsluiting tegen? Zet dan uw navigatie uit en volg de gele omleidingsborden.

Samen houden we Maastricht Bereikbaar

Ook u kunt helpen door de ochtend- en avondspits te mijden met de auto en gebruik te maken van fiets of openbaar vervoer. Of eerst een uurtje thuis te werken. Maak indien mogelijk hierover afspraken met uw werkgever. Kijk voor meer informatie en reisalternatieven op www.maastrichtbereikbaar.nl en meld u meteen aan voor de digitale nieuwsbrief.

Alles weten over de Noorderbrug en A2 Maastricht?

Ga naar www.noorderbrug-maastricht.nl en www.a2maastricht.nl voor meer informatie. Wilt u op de hoogte blijven van actuele werkzaamheden? Schrijf u dan meteen in voor de digitale nieuwsbrieven.