Uitbreiding P+R Maastricht Noord met 210 plekken

Park+Ride Maastricht Noord krijgt een uitbreiding van 210 parkeerplekken direct grenzend aan het huidige parkeerterrein. Daarmee groeit de capaciteit van 350 naar 560 plekken. De uitbreiding wordt in eerste instantie als tijdelijke uitbreiding gerealiseerd in de zomer van 2017 als alternatief tijdens de afsluiting van de Noorderbrug van 7 tot 21 augustus 2017.

“De P+R noord is buitengewoon succesvol, maar bereikt in de nabije toekomst haar grenzen. Met deze uitbreiding voorzien we tijdig in de groeiende behoefte van forenzen en bezoekers om op deze locatie te parkeren. Daarmee blijven we impulsen geven aan het nog beter en slimmer bereikbaar maken van onze stad,” aldus een tevreden John Aarts, wethouder voor mobiliteit. 

Tijdelijke uitbreiding P+R Noord tijdens afsluiten Noorderbrug

De tijdelijke uitbreiding aan de westzijde van het spoor is een van de maatregelen die Maastricht Bereikbaar inzet om de verkeershinder in en om de stad gedurende de afsluiting van de Noorderbrug te ontlasten. De extra parkeerplaatsen zijn beschikbaar gedurende de periode 7 - 21 augustus. Vandaar dat in eerste instantie een tijdelijke ondergrond bestaande uit menggranulaat wordt aangelegd.

Structurele uitbreiding medio 2018 gereed

Daarna zal gemeente Maastricht, die eigenaar is van het perceel, een structurele uitbreiding realiseren. Deze uitbreiding is nodig om aan de groeiende parkeervraag op deze locatie tegemoet te komen. Medio 2018 moet de structurele uitbreiding van het P+R Maastricht Noord terrein gereed zijn.