Terugblik logistieke bijeenkomst Samen GOED op weg

Op 22 februari 2017 bezochten zo'n 30 geïnteresseerden vanuit bedrijfsleven en overheid de bijeenkomst Samen GOED op weg bij Grand Hotel de l’ Empereur in Maastricht. De bijeenkomst stond in het teken van de vorderingen van het logistieke programma van Maastricht Bereikbaar en de uitdagingen waarvoor we dit jaar nog staan.

Spreker Jack van der Veen

Jack van der Veen (evofenedex Leerstoel Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit) trapte de bijeenkomst af. In een boeiende presentatie legde hij uit dat we “niet in een tijdperk van verandering leven maar in een verandering van tijdperk”. Niet zozeer de harde kant (geld, machtsverhoudingen) maar de sociale kant (wederkerigheid, gemeenschapszin/community building) bepaalt steeds meer de mate waarin innovaties en samenwerking succesvol zijn. In het bedrijf van de toekomst is de leiding faciliterend, coachend en ondersteunend (Steve Jobs: “It doesn’t make sense to hire smart people en then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do”). Bekijk de presentatie van Jack van der Veen.

Spreker Bart Grote

Vervolgens nam Bart Grote (Omgevingsmanager Belvédère, Strukton) de zaal mee in de werkzaamheden aan de Noorderbrug en de consequenties ervan voor de bereikbaarheid van Maastricht en de bevoorrading van het centrum. Bekijk de presentatie van Bart Grote.

Ondernemend Wyck (OW)

In het 2e deel van de bijeenkomst werd Nol Beckers (Ondernemend Wyck) benoemd tot ambassadeur van Maastricht Bereikbaar logistiek. OW is een ondernemersvereniging die de collectieve belangen behartigt van ondernemers en bewoners in Wyck. De vereniging is zeer ambitieus in het maken en realiseren van plannen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit van Wyck verder te verbeteren. Een belangrijke pijler is het slimmer organiseren van bevoorrading en afvalinzameling, om de verkeersdruk van laden en lossen beter te organiseren. Nol Beckers heeft een belangrijke rol in het verbinden van deze doelen van OW met die van Maastricht Bereikbaar. Hij vervult een aanjaagfunctie in de opgave van Maastricht Bereikbaar op het gebied van stedelijke distributie.

Sprekers Maastricht Bereikbaar

Francoise van den Broek lichtte deze opgave vervolgens nader toe: hij bestaat uit 3 pilots: Pakketbezorging (ook voor inwoners en E-commerce), schonere en stillere Horecabevoorrading en Collectieve afvalinzameling. Tot slot ging Mark Luikens in op de proposities die hij aan bedrijven kan bieden om met slimmere inzet van bestelbussen kosten te besparen en/of de productiviteit van medewerkers te verhogen.  Bekijk de presentatie van Francoise van den Broek.

Vervolg

Vanwege de positieve reacties presenteert Maastricht Bereikbaar in het najaar tijdens een vervolgbijeenkomst de bereikte resultaten van het logistieke programma.