September/oktober: herinrichting Viaductweg en Terblijterweg

De Koning Willem-Alexandertunnel is sinds eind 2016 in gebruik. 2017 staat in het teken van de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. In het najaar van 2017 is er bij kruispunt Geusselt nog 1 grote klus te gaan: de herinrichting van de Viaductweg en de Terblijterweg. Lokaal autoverkeer naar en vanuit de omliggende wijken krijgt dan te maken met langdurige afsluitingen en omleidingen.

Voor doorgaand verkeer op de A2/N2 (tunnel) is er geen hinder. Ook verkeer tussen de A2 en het stadscentrum kan tijdens de werkzaamheden steeds doorgaan over de 2 nieuwe viaducten bij kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg.

Waarom?

De herinrichting is nodig om een goede aansluiting te kunnen maken op de nieuwe wegen bij Geusselt. En om ervoor te zorgen dat verkeer bij het kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg straks weer in alle richtingen kan doorgaan. Na afronding kan ook verkeer op de Viaductweg -  komende vanaf de Noorderbrug - weer als vanouds linksaf slaan naar de Meerssenerweg richting Nazareth. 

Wegafsluitingen in fasen

De werkzaamheden duren in totaal 7 weken, van 6 september tot 23 oktober 2017. Die planning is bewust gekozen, zodat het werk klaar is voor de drukke maanden aan het eind van het jaar. De uitvoering gebeurt in 3 fasen, om overlast voor verkeer zoveel mogelijk te beperken. Forse hinder voor lokaal en regionaal verkeer is echter onvermijdelijk. We geven een overzicht van de afsluitingen per fase, met bijbehorende tekeningen. De gele pijlen geven de rijroutes weer die wél mogelijk zijn.

Fase 1: woensdag 6 september 22.00 uur tot woensdag 4 oktober

 • Verkeer van oost (Terblijterweg) naar west (Viaductweg) en andersom is niet mogelijk.
 • Verkeer op de Viaductweg en Terblijterweg kan niet afslaan naar de N2-tunnel richting zuiden
 • Verkeer vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) kan bij kruispunt Geusselt niet rechts afslaan om naar de Viaductweg - Meerssenerweg te gaan. Verkeer kan wél doorgaan over het nieuwe viaduct richting Noorderbrug/stadscentrum.
 • Verkeer in de N2-tunnel komende vanuit het zuiden kan niet afrit 53 nemen naar Maastricht-Centrum Noord (Viaductweg). Afrit 53 is wel open voor verkeer naar Berg en Terblijt (Terblijterweg).

Bekijk de afsluitingen tijdens fase 1

Fase 2: woensdag 4 oktober tot vrijdagavond 20 oktober

 • Tijdens deze fase gelden alle afsluitingen uit fase 1.
 • Aanvullend: afsluiting afrit 53 A2 voor verkeer vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) naar Berg en Terblijt. Dit verkeer kan bij kruispunt Geusselt niet links afslaan naar de Terblijterweg.

Bekijk de afsluitingen tijdens fase 2

Fase 3: vrijdagavond 20 oktober tot maandagochtend 23 oktober (weekend)

 • Tijdens deze fase gelden alle afsluitingen uit fase 1 en 2. Aanvullend:
 • Volledige afsluiting kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg voor alle verkeer.
 • Volledige afsluiting afrit 53 N2-tunnel. Verkeer in de N2-tunnel kan aan het eind van de tunnel niet afrit 53 nemen naar de Terblijterweg voor de richtingen Maastricht-Centrum Noord en Berg en Terblijt. Alleen doorgaand verkeer naar de A2 is mogelijk.
 • Verkeer vanuit Luik kan geen gebruik maken van de N2-tunnelbuis, wel is doorgaand verkeer mogelijk via de A2-tunnelbuis richting Eindhoven/Heerlen.
 • Afsluiting oprit 53 voor verkeer vanaf de Terblijterweg/Viaductweg naar de A2/A79.

Bekijk de afsluitingen tijdens fase 3

Omleidingen

Autoverkeer wordt grotendeels omgeleid via de John F. Kennedysingel. Kijk voor alle omleidingsroutes op onze Slimme Kaart. Ga je met de auto de weg op? Wees dan alert op gewijzigde situaties, houd rekening met extra reistijd (ongeveer 5 tot 10 minuten) en let goed op de gele omleidingsborden! Kijk voor aanpassingen in de busdienstregeling op de website van Arriva.  

Hinder voor (brom)fietsers en voetgangers

Tijdens fase 3 - de weekendafsluiting van vrijdagavond 20 tot maandagochtend 23 oktober – krijgen ook (brom)fietsers en voetgangers te maken met een korte omleiding. Dan is het fietspad tussen de Borgharenweg/Franciscus Romanusweg en Kolonel Johnsontunnel afgesloten, net als het volledige kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg. Volg de gele omleidingsborden.

Vermijd hinder, probeer een e-bike

Maastricht Bereikbaar zet tijdens de werkzaamheden acties in om de verkeershinder te beperken. Bijvoorbeeld een beperkt aantal gratis e-bikes voor inwoners en werknemers in de omliggende wijken. Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/viaductweg voor het aanbod en de voorwaarden. Wees er snel bij, want vol=vol.  

Meer informatie over de (voortgang van de) werkzaamheden? En wil je op de hoogte blijven van de afbouw van het totale verkeersysteem voor A2 Maastricht? Kijk op www.a2maastricht.nl.