Proef slim reizen voor studenten

Dagelijks komen er vele studenten met de auto naar Maastricht. Maastricht Bereikbaar heeft nu een proef die hen een alternatief biedt: het spaarprogramma slim studeren slim reizen.

Met het spaarprogramma nodigt Maastricht Bereikbaar studenten uit de omgeving uit om slim naar hartje stad of Randwyck te reizen. Wie met het OV reist buiten de spits (vóór 7.30 of ná 9.00 uur) óf tijdens de spits de fiets of e-bike neemt, wordt door Maastricht Bereikbaar voor elke rit beloond met maximaal € 4. Studenten die op dit moment minimaal 2 dagen per week met het OV reizen, kunnen deelnemen aan de studentenpilot door te reizen met het OV, een eigen fiets of een fiets of e-bike van Maastricht Bereikbaar. Deelnemers die een half jaar lang drie keer per week met de fiets of e-bike reizen, kunnen de fiets of de e-bike van Maastricht Bereikbaar voor een aantrekkelijk bedrag overnemen.

Het doel van deze pilot is om samen met deelnemende studenten te onderzoeken hoe we Maastricht bereikbaar kunnen houden. Na juni 2015 wordt de pilot geëvalueerd. Op basis van die evaluatie bekijkt Maastricht Bereikbaar samen met de onderwijsinstellingen of er structurele maatregelen kunnen komen.