Overeenkomst voor start snelle fietsroute

Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meersen, Beek en het Programmabureau Maastricht Bereikbaar ondertekenden op 11 mei 2017 een overeenkomst voor de start van een snelle fietsroute tussen Maastricht en Sittard-Geleen. Planning is dat werkzaamheden door de gemeenten Beek en Meerssen in de vroege zomer van 2018 moeten zijn afgerond.

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding voor de uitvoering van de 1e fase (werkzaamheden in de gemeenten Beek en Meerssen). Nu is het zo ver: het gunningstraject voor de werkzaamheden in beide gemeenten kan starten. Streven is om na de zomer 2017 te kunnen gunnen. Daarnaast werken de gezamenlijke overheden verder aan de vervolgfasen van de werkzaamheden aan de fietsroute tussen gemeenten Meerssen en Maastricht en tussen gemeenten Beek en Sittard-Geleen.

Comfortabeler en veiliger fietsen

Als de route gereed is, kunnen fietsers sneller, comfortabeler en veiliger gebruik maken van de bestaande fietsinfrastructuur. Door het verbreden van bestaande fietspaden en de realisatie van veiligere oversteekplaatsen. Daarnaast komt op sommige punten ook nieuwe infrastructuur zoals de fietsbrug in gemeente Beek bij de kruising Europalaan. Deze aanpassing levert een belangrijke bijdrage aan een veilige, snelle fietsrit.

Stimuleren gunstig fietsklimaat

De realisatie van de snelle fietsroute levert een belangrijke bijdrage om het fietsklimaat in de provincie te stimuleren. Verder krijgen forenzen hiermee een volwaardig alternatief voor reizen met de auto. Dit levert een positieve bijdrage aan de vermindering van files en vermindering van de CO2-uitstoot dat bijdraagt aan een verbetering voor de leefbaarheid. Bovendien heeft extra bewegen ook een positief effect op de gezondheid van mensen.