Op naar een succesvol 2018

Wij gaan ervoor! Samen met 42 partners werkt Maastricht Bereikbaar ook in 2018 aan een betere, duurzame bereikbaarheid van Maastricht en de regio Zuid-Limburg.

Mooie resultaten

Het afgelopen jaar zorgden de samenwerkende partijen voor 3.100 spitsmijdingen per dag, goed voor een rij auto’s van 12,4 km. Dit betekende een CO2-reductie van 5.000 ton. Deze afname staat gelijk aan het energiegebruik van ongeveer 600 huishoudens. Daar zijn we trots op!

Bredere focus vanaf 2018

In 2018 gaan we verder. We verbreden de focus: naast bereikbaarheid werken we steeds meer aan de thema’s leefbaarheid, vitaliteit, duurzaamheid en slimme mobiliteit. De komende periode gaan we met onder andere onze partners en met de Rijksoverheid in gesprek over de verdere invulling.   

Partner worden?

Organisaties in Zuid-Limburg die interesse hebben in een samenwerking met Maastricht Bereikbaar zijn van harte welkom om deel te nemen. Neem gerust contact met ons op!