Op naar een bereikbaar 2016

Nog maar even en dan loopt 2015 alweer op zijn einde. Het was een jaar waarin we als Maastricht Bereikbaar hard hebben gewerkt om resultaten te boeken tijdens het eerste jaar van Beter Benutten vervolg 2015-2017.

Zo hebben we nieuwe producten en aanbod gecreëerd om slim te reizen, zoals een nieuwe probeerpoule van e-bikes, een kortingsaanbod bij rijwielhandelaren en de pendelbus die - sinds eind vorige maand dagelijks - vier keer per uur naar het centrum rijdt vanaf P+R Noord. We groeiden van 25 werkgevers in 2014 naar 34 in 2015. In totaal bedienen we nu 39.000 werknemers. En als kers op de taart ontvingen we in juni een gedragsaward van het ministerie van I&M voor ons stappenplan om forenzen te begeleiden van auto naar een alternatief.

Dat al die inspanningen hun vruchten afwerpen, is goed zichtbaar in onze jaarlijkse effectmeting, waarvan ik de resultaten onlangs mocht presenteren: maar liefst 32% meer forenzen dan in 2014 kiezen gemiddeld 2,5 keer per week voor de e-bike, fiets of OV. Vorig jaar lieten 2000 medewerkers van onze convenantpartners regelmatig de auto staan, dit jaar is dat gestegen naar 2600. Deze cijfers laten zien dat bereikbaarheid niet meer een abstract overheidsthema is, maar dat het leeft bij werkgevers én werknemers. De een laat de auto staan vanwege gezondheid, de ander vanwege milieu. Weer een ander omdat hij een goed werkgever wil zijn voor zijn medewerkers.

Als we deze animo vasthouden met overheid, bedrijfsleven en ondernemers in de stad, dan kunnen we ook in 2016 mooie resultaten boeken als het gaat om bereikbaarheid. Met de verlegging van de Noorderbrug, de start van de ondergrondse fietsenstalling bij het station en de stapsgewijze openstelling van de A2-tunnel komend jaar, is deze gezamenlijke inspanning ook nodig. We zullen er samen de schouders onder moeten blijven zetten om de stad en de omgeving in Zuid-Limburg bereikbaar te houden. Ik heb daar goed vertrouwen in.

Voor nu, rest mij u fijne feestdagen en een bereikbaar 2016 te wensen.

John Aarts, voorzitter stuurgroep Maastricht Bereikbaar