Nieuwe verbindingen knooppunt Kruisdonk open

Vanaf 25 juli zijn de nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk - even ten noorden van Maastricht - open voor verkeer. Weggebruikers kunnen nu gemakkelijk en snel wisselen tussen de A2 en de A79.

Bovendien kan (vracht)verkeer vanaf de autosnelwegen rechtstreeks naar bedrijventerrein Beatrixhaven rijden en terug naar het noorden via een directe verbinding. 

Volledige verknoping A2 en A79 

Knooppunt Kruisdonk is nu een volledige verknoping tussen de A2 en A79. Weggebruikers op de A2 vanuit het noorden (Eindhoven) kunnen dan direct naar de A79 richting Valkenburg/Heerlen rijden en andersom. Ook is bestemmingsverkeer naar de wijken Amby en Rothem mogelijk. Dit alles levert een betere bereikbaarheid en doorstroming op en minder sluipverkeer via de binnenwegen. 

Nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven 

Bij knooppunt Kruisdonk kan (vracht)verkeer vanaf beide autosnelwegen A2 en A79 via een rechtstreekse verbinding - de Nieuwe Limmelderweg - naar bedrijventerrein Beatrixhaven en het P+R-terrein Maastricht Noord rijden. Vanuit de Beatrixhaven kan verkeer terug naar het noorden: naar de A2 richting Eindhoven of de A79 richting Heerlen. Naar het zuiden kan nog niet; deze verbinding wordt pas mogelijk als de tunnel in gebruik is en de aansluitingen bij Geusselt klaar zijn. 

Extra afritten en rijroutes 

Met de nieuwe wegverbindingen heeft de A2 naar Maastricht er een nieuwe afrit bij: afrit 52, voor verkeer naar bedrijventerrein Beatrixhaven, het P+R-terrein Maastricht Noord, Valkenburg/Heerlen (A79) of naar de wijken Rothem of Amby. Ook de A79 vanuit Maastricht naar Heerlen telt een extra afrit. Verkeer naar Amby, Rothem, Beatrixhaven, Meerssen of Bunde kan nu afrit 1 nemen. 

Infrastructuur nog niet af 

Nog niet alle infrastructuur bij knooppunt Kruisdonk en de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven is klaar. Om de nieuwe verbindingen nu al open te kunnen stellen, is gewerkt met een aantal tijdelijke systemen en voorzieningen, zoals tijdelijke masten met verkeerslichten en tijdelijke openbare verlichting. Later dit jaar worden deze vervangen door definitief materiaal. 

Bovendien trekt de gemeente Maastricht de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven - die nu aansluit bij de Hoekerweg - in de toekomst nog door tot bij de Galjoenweg. Ook de aansluitingen vanaf Kruisdonk en de verbindingsweg Beatrixhaven naar het zuiden moeten nog worden gerealiseerd. Deze verbindingen kunnen pas worden opengesteld na ingebruikname van de tunnel eind 2016. 

Van de verschillende rijroutes zijn routekaarten gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de website van A2 Maastricht of lees het persbericht.