Nieuwe rijroutes bij Viaductweg vanaf 17 juni

Bij kruispunt Geusselt vinden volop werkzaamheden plaats voor de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. De volgende stap is dat vanaf 17 juni 2017 de 2 nieuwe viaducten bij de Viaductweg in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd verandert de situatie bij het kruispunt bij de brandweerkazerne (het toekomstige ‘knooppunt Oost’) opnieuw, als onderdeel van het project Noorderbrugtracé.

De werkzaamheden voor de 2 projecten staan niet los van elkaar. Er vindt steeds afstemming plaats over de planning voor het afsluiten en openstellen van (nieuwe) wegen. Let onderweg goed op de gele borden!   

Wat gaat veranderen?

Vanaf zaterdagochtend 17 juni krijgen automobilisten bij de Viaductweg opnieuw te maken met gewijzigde rijroutes:

  • Verkeer op de snelweg vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) richting Maastricht Centrum-Noord slaat voortaan zonder verkeerslichten rechtsaf bij kruispunt Geusselt en gaat dan verder over het viaduct Noorderpoort Noord.
  • Verkeer vanuit Maastricht Centrum-Noord richting A2/A79 (Eindhoven/Heerlen) rijdt over het nieuwe viaduct Noorderpoort Zuid en rechtstreeks - via een nieuwe route - verder naar de snelweg.
  • Verkeer naar en van de Meerssenerweg maakt geen gebruik van de viaducten en blijft gewoon via de huidige rijbanen rijden.
  • Bij het kruispunt bij de brandweerkazerne kan autoverkeer vanuit de verschillende richtingen voortaan niet meer links afslaan.
  • Verkeer vanaf Geusselt kan op de Viaductweg dus ook niet meer links afslaan naar de Franciscus Romanusweg, maar volgt de definitieve route: via een stukje Willem Alexanderweg en de nieuwe rijbanen bij knooppunt Oost.
  • Verkeer bij knooppunt Oost rijdt via de nieuwe, zuidelijke rijbanen, zodat het werk voor de aansluitingen van de noordelijke rijbanen verder kan gaan.
  • De Willem Alexanderweg tussen brandweerkazerne en Dolmansstraat is afgesloten.

Bekijk de luchtfoto met de rijroutes bij  Geusselt via de 2 nieuwe viaducten

Bekijk de luchtfoto met de rijroutes bij knooppunt Oost (kruispunt brandweerkazerne) 

Verkeerslichten

In de nieuwe situatie is er bij het kruispunt bij de brandweerkazerne geen kruisend autoverkeer meer. Toch blijven de verkeerslichten wel staan en werken. De lichten springen op groen, zodra auto’s het verkeerslicht naderen. Behalve als de brandweer moet uitrukken; dan moet verkeer wachten voor het rode licht.

We zijn er nog niet!

We blijven herhalen: we zijn er nog niet. De nieuwe viaducten zorgen nu nog niet voor een betere doorstroming, bijvoorbeeld richting het stadscentrum. Dat kan pas als ook het werk voor de Noorderbrug klaar is.       

Actuele bereikbaarheidsinformatie

Zolang nog niet alle infrastructuur klaar is, blijft de bereikbaarheid van Maastricht voortdurend in beweging.  Wij houden je op de hoogte, onder andere via onze 2-wekelijkse nieuwsbrief.

Informatie over de werkzaamheden

Bekijk ook de nieuwsberichten van A2 Maastricht en Noorderbrugtracé voor meer informatie.