Negen concrete plannen ondertekend voor vervolg Maastricht Bereikbaar

Op 11 december ondertekenden directeur Beter Benutten Jan Bert Dijkstra, wethouder Mobiliteit John Aarts van gemeente Maastricht en directeur Harry Odenhoven van Vodafone negen plannen van aanpak voor het programma Beter Benutten Vervolg Regio Maastricht.

Om de komende drie jaar de bereikbaarheid van Maastricht en regio verder te verbeteren, ontvangt Maastricht Bereikbaar ruim € 30 miljoen. De helft hiervan is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de andere helft van onder andere gemeenten, Provincie Limburg, vervoerders en het bedrijfsleven. De negen ondertekende plannen zijn samen goed voor € 20 miljoen.

De maatregelen die Beter Benutten Vervolg Regio Maastricht 2015-2017 neemt, richten zich onder meer op het stimuleren van het gebruik van e-bike, fiets en OV onder forenzen, het realiseren van comfortabele en snellere fietsverbindingen tussen Sittard, Beek en Maastricht, het investeren in OV infrastructuur door onder meer een betere doorstroming van de bus op de Kennedybrug, afspraken met werkgevers over reizen buiten de spits, thuiswerken en werken vanaf een andere locatie en logistieke maatregelen, waardoor het goederenvervoer tijdens de spits afneemt.

De werkgeversaanpak van Beter Benutten Vervolg Maastricht Bereikbaar richt zich niet meer uitsluitend op werkgevers uit Maastricht, maar op heel Zuid-Limburg. Door convenantpartner te worden, kunnen werkgevers hun werknemers slimme reisoplossingen aanbieden. Daarmee dragen ze bij aan de bereikbaarheid in de hele regio.

Lees het persbericht over de ondertekening van de plannen voor Beter Benutten Vervolg Regio Maastricht 2015-2017.