“Maastricht duurzaam bereikbaar houden voor bezoekers”

“Samen met Maastricht Bereikbaar hebben wij de ambitie geformuleerd om (het centrum van) Maastricht duurzaam bereikbaar te houden voor bezoekers.” Dat zegt Emmelyn Gijzen van de VVV Maastricht. Nu Magisch Maastricht zorgt voor topdrukte in de stad, werken Maastricht Bereikbaar en VVV Maastricht intensief samen.

“Hiervoor zetten wij onze kennis van marketing en communicatie richting alle bezoekers op alle tijdstippen in. We willen hen verleiden om ook via onze mediakanalen kennis te nemen van de slimme mobiliteitsproducten van Maastricht Bereikbaar. Gedurende het gehele jaar, maar ook tijdens Magisch Maastricht. Daarnaast zijn we gestart onze samenwerking te verdiepen: kennis uitwisselen, netwerken delen en kansen signaleren voor nieuwe mogelijkheden om bezoekers slim naar Maastricht te laten reizen.”