Maastricht Bereikbaar verhuist op de fiets

Het Programmabureau Maastricht Bereikbaar is sinds 16 juni verhuisd van het Stadionplein naar het stadskantoor Mosae Forum. Helemaal in de geest van Maastricht Bereikbaar verliep de verhuizing per….fiets. Ons nieuwe adres is: Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht. Het postadres is: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.