Leren van Umeå, Zweden

Maastricht Bereikbaar neemt samen met Gemeente Maastricht deel aan het URBACT III, Freight TAILS project. URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame ontwikkeling van steden. Op 24 en 25 oktober 2016 was de 2e transnational meeting in Umeå, Zweden.

Freight TAILS gaat over het leveren van ‘Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions’ en loopt tot mei 2018. Aan het project nemen 10 Europese steden deel, waaronder Maastricht. In het project wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit over innovatieve logistieke oplossingen voor binnenstedelijk gebied. De vraagstukken en programma’s lijken op die van Maastricht. De 5e transnational meeting is in juni 2017 in Maastricht.

Duurzaam vervoer in Umeå

Op 24 en 25 oktober is samen gekeken naar duurzaam vervoer in Umeå: een van de snelst groeiende steden van Zweden. Momenteel heeft de stad ruim 120.000 inwoners; vergelijkbaar met Maastricht. De stad heeft met name problemen met de (te) hoge CO2-emissies van voertuigen en goederenvervoer. Umeå heeft een ‘Clean Air Programme’ voor het stimuleren van duurzame vervoersoplossingen. Stedelijke distributie is daarin een belangrijke sleutel tot het succes. Een deel van het centrum is verboden voor auto’s. Alleen het openbaar vervoer (de bus), leveranciers en fietsers mogen er komen.

Toekomst

Umeå onderhoudt goede relaties met betrokkenen in de stad, maar wil ook de samenwerking met de vrachtwagenindustrie verder intensiveren. Omdat de groei van de stad voorlopig aanhoudt, wordt nu al nagedacht over de bereikbaarheid in de toekomst. Mogelijke oplossingen voor de luchtkwaliteit zijn stromen goederen groeperen en gebundeld naar het centrum laten gaan en elektrisch vervoer.

Experts vanuit andere EU-projecten

Het thema van de bijeenkomst op 24 en 25 oktober was DATA in Urban Freight Transport.  Er waren ook enkele experts op dit gebied vanuit andere EU-projecten aanwezig. Met hen heeft Maastricht Bereikbaar zeer waardevol van gedachten gewisseld over dataverzameling, -verwerking en -gebruik.