Leerzame netwerkbijeenkomst stedelijke distributie Maastricht

Op 30 maart 2016 namen ruim 40 geïnteresseerden deel aan de bijeenkomst van de Community Duurzame Stedelijke Distributie Limburg. Diverse sprekers gingen in op ontwikkelingen op het gebied van stedelijke distributie en de drie onderwerpen die in 2015 als kansrijk voor Maastricht benoemd zijn: horecabelevering, stadsdistributie, afvallogistiek.

Inleiding

De inleidende sprekers gingen in op alternatieve manieren van vervoeren en dat hiervoor vooral een (duurzame) bewustzijns- en gedragsverandering nodig is. Als rode draad was gekozen voor de kansen. Uitgangspunt is een gastvrij, servicegericht Maastricht, het versterken van de economie door het ‘ontzorgen’ en verlengen van de verblijfsduur van bezoekers, maar wel leefbaar en duurzaam voor alle betrokkenen. Dit vergt een andere manier van samenwerken en organiseren, en een veel nauwere afstemming tussen verlader, ontvanger én logistiek dienstverlener.

Horecabelevering

In 2015 is een proef uitgevoerd met het Stop & Drop-principe. Voertuigen die de stad bevoorraden konden stoppen bij een laadpaal aan het Vrijthof en hier stroom gebruiken. Op deze manier hoeft de motor van de vrachtwagen niet te blijven draaien tijdens de belevering van verschillende horecaklanten. De resultaten met de proef waren positief en er wordt gekeken naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van dit project.

Stadsdistributie

Het ‘Zutphens model’ voor stadslogistiek is besproken. Dit is gebaseerd op het ontvangen van zendingen in een distributiecentrum aan de rand van de stad, met inzet van werknemers van de sociale werkvoorziening en elektrische voertuigen om de goederen gebundeld de binnenstad in te rijden. De belangrijkste les van dit model is dat we veel meer van elkaar moeten leren. Logistieke spelers (leveranciers, transporteurs en retailers) zijn sceptisch, spelers eromheen (burgers, overheden en sociale werkplaats) zijn juist enthousiast. Er is meer aandacht nodig voor het naast elkaar leggen van de agenda’s. 

Afvallogistiek

Belangrijke lessen van de sprekers over afvalinzameling waar ook Maastricht voordeel van kan hebben: kies sterke voortrekkers en ga uit van een bottom-up benadering. Deel kennis met elkaar en kijk naar het totaalconcept. De uiteindelijke oplossing vraagt om duidelijk commitment van belanghebbenden en er is stimuleringsbeleid nodig van de gemeente.

Hoe verder?

Lees het uitgebreide verslag van de netwerkbijeenkomst Stedelijke Distributie op 30 maart 2016 . De tijdens de bijeenkomst besproken onderwerpen geven nog genoeg stof tot verder nadenken en doorpraten. De komende tijd werken kleinere groepen op deelgebieden verder door met deze onderwerpen. De presentaties van deze middag zijn aan te vragen bij Françoise van den Broek, projectleider Stedelijke Distributie bij Maastricht Bereikbaar: francoise.vandenbroek@maastricht-bereikbaar.nl of 06-20 40 78 71.