Langdurige afsluiting fietspad Noorderbrug

Het voet- en fietspad van de Noorderbrug is afgesloten. Fietsers moeten van 18 maart 2017 tot in de zomer 2018 een omleiding volgen via de Wilhelminabrug. Voor een retourtje over de Maas betekent dit zo’n 2,5 kilometer extra trappen. Korter wordt het dus niet, maar we willen er wel graag het beste van maken. Met de campagne ‘Een brugje om’ zetten project Noorderbrugtracé, gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar zich samen in om het omfietsen een stukje aangenamer te maken.

Waarom omfietsen?

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden op en rond de Noorderbrug is de ruimte beperkt. Autoverkeer moet doorgaan via 2 rijstroken per richting, om stad en regio bereikbaar te houden. Het is dan helaas niet mogelijk om ook nog een veilige doorgang voor fietsers te creëren. Veiligheid van weggebruikers én wegwerkers gaat boven alles. Daarom worden fietsers omgeleid.

Een brugje om

De omleiding voor fietsers gaat via de naastgelegen Wilhelminabrug. Een brugje om dus. Dat brengt heen en terug ongeveer 10 tot 15 minuten extra reistijd met zich mee. Dat is minder goed nieuws voor iedereen die regelmatig met de fiets of e-bike de Noorderbrug oversteekt. Daarom willen de samenwerkende partijen ervoor zorgen dat fietsers zo min mogelijk overlast ervaren.

Volg de groene route

Om te voorkomen dat fietsers moeten zoeken naar de juiste weg en onnodig tijd verliezen, geven we de omleiding aan met herkenbare borden in een groene kleur. Teksten in 3 talen (Nederlands, Mestreechs én Engels) moedigen u als fietser onderweg aan. Zo kunt u zich na een werkweek omfietsen bijvoorbeeld niet 1, maar 2 stukjes vlaai permitteren.

Bredere aanpak

De bebording is onderdeel van een bredere aanpak om het omfietsen aangenamer te maken. Zo voeren we op sommige plekken kleine verbeteringen uit aan het wegdek en komt er aankleding langs de route. Ook organiseren we acties om het omfietsen leuker te maken en fietsers te bedanken.

Blijf op de hoogte

Onder andere via de Facebookpagina van Maastricht Bereikbaar houden we fietsers op de hoogte van de verschillende vervolgacties die in de loop van het jaar worden opgezet. Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op www.noorderbrugmaastricht.nl