Impuls voor Maastricht Bereikbaar

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) investeert voor de periode 2015 tot en met 2017 ruim € 15 miljoen om de bereikbaarheid in Maastricht en de regio verder te verbeteren. Het is de bedoeling dat partners van Maastricht Bereikbaar (MB) eenzelfde bedrag cofinancieren. Met het ondertekenen van een bereikbaarheidsverklaring hebben Rijk en regio zich op 6 maart jl. gecommitteerd aan het uitwerken van een concreet programma voor 2015-2017.

Maastricht Bereikbaar ontleent haar resultaten aan de nauwe samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Met een breed scala aan maatregelen worden forenzen en bezoekers verleid om een slimme mobiliteitskeuze te maken. Uit de effectmeting blijkt dat de aanpak werkt: forenzen en bezoekers kiezen vaker een alternatief voor de auto en dragen zo bij aan de bereikbaarheid van Maastricht. Mede hierdoor is de bereikbaarheid tijdens de bouw van de A2-tunnel niet verslechterd.

Maastricht Bereikbaar gaat door!

Vanwege de urgentie en om de mogelijke overlast van werkzaamheden op te vangen, wil Maastricht Bereikbaar het programma voortzetten tot eind 2017. Om dit te bekrachtigen, ondertekenden minister Schultz van Haegen, wethouder Albert Nuss van Maastricht en directeur Harry Odenhoven van Vodafone op 6 maart tijdens het landelijke Beter Benutten congres de bereikbaarheidsverklaring voor de regio Maastricht.

Lees het volledige persbericht. 

Bekijk het jaarverslag 2013/jaarplan 2014 van Maastricht Bereikbaar.

Bekijk hier een filmpje over het Beter Benutten congres.