Het maatschappelijk voordeel van 6 jaar fietsstimulering in Zuid-Limburg

Sinds 2012 zet Maastricht Bereikbaar zich samen met partners in om het gebruik van de fiets en e-bike voor woon-werkverkeer te stimuleren. Dat doen we door het aanbieden van (probeer)acties bij werknemers/forenzen van onze aangesloten werkgevers. En met succes! Want uit een recente kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt dat elke euro die door de jaren heen in het project Fietsimpuls is geïnvesteerd, het dubbele aan maatschappelijk voordeel oplevert.

Alle (probeer)acties en maatregelen die door de jaren heen zijn ontwikkeld - zoals de acties ‘Kom op de fiets!’ (2013-2014) en ‘Ontdek de e-bike’ (2015-2018), de beloningsprogramma’s ‘Burn Fat Not Fuel’ (2014-2016) en ‘Zuid-Limburg in Beweging’ (2016 – 2017) en aanschafkortingen - zijn onderdeel van het project Fietsimpuls.

aanpak_fietsimpuls_mb_01.png  

Positieve effecten 

In 2018 heeft Maastricht Bereikbaar de effecten van zes jaar Fietsimpuls laten waarderen in een eerste maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Die laat zien wat 6 jaar fietsstimulering in de regio Maastricht heeft gekost en wat het heeft opgeleverd. In de MKBA zijn meegenomen: investeringskosten, bereikbaarheidseffecten, gezondheidseffecten, verkeersveiligheid en externe effecten. De resultaten laten zien dat de grootste baten zijn behaald op gezondheid. Vaker fietsen zorgt voor minder ziekteverzuim, een toenemende levensverwachting en een verbetering van de fysieke en mentale fitheid. Ook zijn er relatief veel baten behaald als het gaat om bereikbaarheid; minder auto’s op de weg zorgt voor een betere doorstroming.  

Blijvend resultaat

Het onderzoek laat tevens zien dat in de volgende 10 jaren (2018 tot en met 2027) de gedragsverandering beklijft en het effect dus blijft bestaan. Sterker nog: doordat de gedragsverandering ook de komende 10 jaar – zonder extra investeringen – nog doorwerkt, levert dat in die periode nog eens extra 17 miljoen euro aan maatschappelijke baten op. 

Meer informatie?

Bekijk op de website van Verkeerskunde het artikel van Joost Beenker en Willem Goedhart (Projectleiders Fiets bij Maastricht Bereikbaar). Op de website van Verkeersnet vind je ook een link naar een uitgebreid artikel en naar het eindrapport. Of lees meer over het project Fietsimpuls in het kennisboekje ‘Elke beweging telt’ – resultaten Maastricht Bereikbaar 2010-2018 en verder. Je kunt ook contact met ons opnemen.