Gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar starten proef Slimme Stalling

We merken dat met name in de binnenstad de vraag naar fietsparkeerplekken het aanbod overstijgt. Maastricht Bereikbaar onderzoekt daarom samen met de gemeente Maastricht via een proef met een slimme fietsenstalling hoe we de bestaande stallingen beter kunnen benutten. Vanaf november start een proef met een slimme stalling op de Vissersmaas.

Voor meer uitleg www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-stalling.