Geen titel Fietsstad 2016 voor Maastricht

Op 19 mei 2016 werd de uitslag van de verkiezing Fietsstad 2016 bekend. Helaas ging de titel van Fietsstad 2016 nog niet naar Maastricht. Die eer ging naar Nijmegen. De deelname aan deze jaarlijkse verkiezing waarbij Maastricht samen met Goes, Utrecht, Groningen en Nijmegen in oktober 2015 werd genomineerd, heeft wel bevestigd dat Maastricht als stad op de juiste weg zit om de fietser optimaal te stimuleren en faciliteren.

De jury van de Landelijke Fietsersbond die de Fietsstadverkiezing organiseert, liet al bij de bekendmaking van de nominaties weten positief verrast te zijn over de manier waarop gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar bezig zijn met het stimuleren van fietsgebruik in de stad en regio. Met als resultaat dat er nu veel meer wordt gefietst. Tegelijkertijd wordt er ingezet op ‘nog veel meer fiets’. Zo krijgt onder andere het gebied bovenop de A2-tunnel een nieuwe inrichting waardoor wijken gemakkelijk per fiets te bereiken zijn. Door de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station is het straks mogelijk fietsen veilig, droog en (de eerste 24 uur) gratis te stallen. Maastricht Bereikbaar blijft zich inzetten om forenzen meer laten fietsen.

Jurybezoek

24 maart 2016 bezocht de jury van de Fietsstadverkiezing Maastricht. Samen met partners uit de omgeving liet Maastricht zien wat er allemaal gebeurt en staat te gebeuren voor fietsers in de stad. En hoe we invulling geven aan het thema ‘Bikenomics’: de economische waarde van de fiets. Dat gebeurde onder andere via een fietstocht langs verschillende projecten en initiatieven.

Enthousiasme

Die aanpak werd gewaardeerd, zo blijkt uit het juryrapport van de Landelijke Fietsersbond die de Fietsstadverkiezing organiseert: “Maastricht is een gemeente die bijzonder veel enthousiasme aan de dag legt bij de transformatie van hun stad naar echte fietsstad. Kansen, zoals de ondertunneling van de A2, worden actief benut en door de hele stad zijn er fietsambassadeurs opgestaan. Ook voor de bereikbaarheid van de stad wordt ingezet op - informatie over - fietsroutes en fietsenstallingen. De economische waarde van de fiets wordt gezien: vanuit een achterstandspositie, met nog relatief veel oude infrastructuur, worden grote sprongen gemaakt. De fietser mag zich verheugen in veel aandacht en daar profiteren middenstand en werkgevers van mee.”

Tegelijkertijd merkte de jury dat het thema van deze Fietsstadverkiezing – ‘Bikenomics’, de fietser als economische kans, voor de deelnemende gemeenten ook nog wel een uitdagende kant had. “Misschien komt dat wel omdat de positieve kanten van een goed fietsbeleid al jaren erkend worden: fietsen is niet alleen goed voor de middenstand of de portemonnee van burgers, het leidt ook tot een betere bereikbaarheid, gezondheidswinst en een leefbare binnenstad.”

Opsteker

Het juryrapport is een mooie opsteker voor Maastricht, aldus wethouder mobiliteit John Aarts: “De  beoordeling toont aan dat er de afgelopen tijd veel is gerealiseerd voor de fietser. Maar we zijn er nog niet. We blijven daarom investeren in de fiets. Dat doen we niet alleen, maar samen met vele andere betrokken en energieke partijen.”