Fietsbrug bij Europalaan in Beek op 26 oktober open

De nieuwe fietsbrug over de Europalaan in Beek gaat op vrijdag 26 oktober in de loop van de dag open. Dan kunnen (brom)fietsers in één keer de weg oversteken, zonder te hoeven wachten voor verkeerslichten. Helemaal af is de brug nog niet: de LED-verlichting in de leuningen ontbreekt nog. Die kan helaas pas in het voorjaar worden aangebracht. Maar dat is geen reden om de ingebruikname van de fietsbrug uit te stellen. De brug wordt voldoende verlicht door lichtbronnen in de omgeving, en dus kan ‘ie veilig gebruikt worden.

In juli lieten we al weten dat het ontwerp van de leuningen van de fietsbrug meer tijd kostte dan gepland. Dat leidde afgelopen zomer tot vertraging in de uitvoering, waardoor het aanbrengen van de verlichting ook opschuift. In de brugleuningen komen LED-strips als verlichting. Om die aan te brengen, moeten de weersomstandigheden goed zijn.

Weersafhankelijk

“We zitten nu te laat in het seizoen, het is te vochtig buiten om de strips te kunnen plakken”, laat projectcoördinator René Vluggen van de Provincie Limburg weten. “Dat kon ook niet eerder gebeuren, omdat alle werkzaamheden elkaar opvolgen. Eerst moesten de leuningen worden aangebracht op de brug, gevolgd door het trekken van kabels. Pas daarna is het mogelijk om de verlichting te monteren in de brug. Dat wordt iets voor het voorjaar, waarschijnlijk mei 2019, als de temperaturen en luchtvochtigheid beter zijn. ”

Klaar voor veilig gebruik

Ook al moeten we nog geruime tijd wachten op de verlichting, de brug gaat nu wel open. “De brug ligt er klaar voor en er is voldoende licht vanuit de omgeving om er veilig overheen te kunnen gaan. Daar hebben we goed naar gekeken”, licht René toe. En dus willen we fietsers niet langer laten wachten. Aannemer Dura Vermeer is nog bezig met de laatste afbouwwerkzaamheden. Als alles volgt planning blijft verlopen, gaat de fietsbrug op vrijdag 26 oktober in de loop van de dag open.  

Eerste stukje snelle fietsroute

Met het afronden van het werk aan de fietsbrug is het eerste stukje van de snelle fietsroute Maastricht-Sittard tussen Meerssen en Beek (fase 1) klaar. Gedeputeerde Eric Geurts van Mobiliteit: “Weer een mooie bijdrage aan een betere fietsinfrastructuur in Limburg. De eerste stap richting een volledige snelle fietsroute tussen Maastricht en Sittard. Meer mensen op de fiets of e-bike: daar willen we naartoe! Dat is goed voor jezelf, het milieu én de bereikbaarheid van Limburg."

Wennen bij de Vliegveldweg

In Meerssen en Beek is het bestaande fietstraject in de afgelopen maanden op verschillende plekken verbeterd. Zo zijn onder andere rotondes en kruisingen aangepast en veiligere oversteekplekken gerealiseerd. De nieuwe inrichting bij de Vliegveldweg is wel nog even wennen voor sommige weggebruikers. Nog niet iedereen begrijpt de wegindeling. Dat blijkt uit verschillende vragen over hoe je je als automobilist bij de Vliegveldweg moet gedragen?

Wat te doen als automobilist?

Met een smalle rijstrook voor auto’s in het midden en twee brede (1.80 meter) rode fietsstroken aan weerszijden, is de Vliegveldweg ingericht als een soort fietsstraat waar de auto te gast is. De brede rode fietsstroken zijn bedoeld om automobilisten extra bewust te maken dat ze de weg moeten delen met fietsers. En dat ze zich dus moeten aanpassen, als dat nodig is.

Motorvoertuigen op meer dan twee wielen moeten zoveel mogelijk rechts rijden, dus deels over de rode fietsstroken. Eenzelfde situatie geldt in Meerssen ook bij Weert en de Kuileneindestraat. Daar waar een doorgetrokken streep loopt, geldt een inhaalverbod net zoals op reguliere wegen. De doorgetrokken streep mag dus ook niet overreden worden voor het passeren van een fietser. Hiervoor is de ruimte te krap en het risico op tegenliggers is te groot. Breng jezelf en anderen niet in gevaar!

Vervolgfasen

De snelle fietsroute Maastricht-Sittard wordt in fasen aangelegd. Voor het deel tussen Meerssen en Maastricht (fase 2) zijn de gemeenten Meerssen en Maastricht samen met de Provincie Limburg bezig om de financiering rond te krijgen. Streven is om dit deel in 2019 voor te bereiden en in 2020 aan te leggen. Fase 3 tussen Beek en Sittard volgt pas later, dit tracé is nog in onderzoek. Provincie Limburg bekijkt de route in relatie tot de brede bereikbaarheid van het gebied, waarbij ook wordt gekeken naar de fietsaansluitingen met Brightlands Chemelot Campus.