Eerste ervaringen nieuwe verkeerssituatie A2 Maastricht

Met de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel zijn de dagelijkse rijroutes bij Maastricht gewijzigd. Dat is even wennen, zoals altijd bij nieuwe verkeerssituaties.

Daarbij maakt nog niet alle verkeer dat in de eindsituatie ondergronds rijdt, gebruik van de tunnel. Sommige verkeersstromen blijven voorlopig bovengronds, omdat nog niet alle lokale aansluitingen op de bovenste tunnelbuizen klaar zijn. Naar verwachting is medio 2017 het totale verkeerssysteem gereed.

Waar moet u op letten?

Onthoud dat wanneer u de borden naar uw bestemming volgt, u vanzelf op de juiste rijbaan terecht komt. Verkeer wordt al vroegtijdig in de juiste banen geleid via nieuwe bewegwijzering. Voor verkeer van noord naar zuid (Eindhoven/Heerlen naar Luik) gebeurt dat bij knooppunt Kruisdonk, voor verkeer van zuid naar noord (Luik naar Eindhoven) ter hoogte van aansluiting 55 Randwyck. Wees op deze locaties dus extra alert, zodat u tijdig de juiste rijrichting kiest. Bekijk ook de informatie over de nieuwe benamingen op de borden, zodat u weet welke richting u moet volgen om naar een bestemming te gaan. Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/a2-tunnel.

Lokaal verkeer vanuit het noorden

Komt u vanuit het noorden (A2 Eindhoven / A79 Heerlen) en wilt u naar:

  • de John F. Kennedysingel, Avenue Céramique en/of Cadier en Keer: houd bij knooppunt Kruisdonk rechts aan en volg de N2 op de borden. U rijdt als vanouds bovengronds via de tijdelijke N2.
  • ziekenhuis, MECC en de zuidkant van de stad: kies bij knooppunt Kruisdonk voor Maastricht-Zuid (A2). U rijdt dan door de tunnel.

Vinger aan de pols

Samen met de gemeente Maastricht volgt Rijkswaterstaat de nieuwe verkeerssituatie op de voet. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat géén file in de tunnel ontstaat. In de eerste dagen na ingebruikname hebben de wegverkeersleiders daarom ingegrepen in de verkeerssituatie bij knooppunt Europaplein. Daar ontstaat extra drukte door verkeer dat zich vergist heeft en keert via afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan). Tegelijkertijd maakt meer verkeer gebruik van afrit 55 om door te rijden richting John F. Kennedysingel en/of Avenue Céramique. De extra drukte kan in spitstijden een file veroorzaken tot in de onderste (A2) tunnelbuis richting zuiden. Ook verkeer van zuid naar noord moet nog wennen: bij Europaplein maken weggebruikers vlak voor de tunnelmonden regelmatig gebruik van het verdrijvingsvlak tussen de A2 en N2 om nog snel van rijbaan te wisselen. Dat is niet toegestaan, en ook onverstandig en gevaarlijk.

Maatregelen waar nodig

Wegverkeersleiders kunnen verschillende maatregelen nemen om file in de tunnel te voorkomen. Zoals het verlagen van de maximumsnelheid op de rijbanen richting tunnelmond. Of het afkruisen van één of meerdere rijstroken en – als dat nodig is – het tijdelijk afsluiten van een tunnelbuis. Zo ontstaat een ‘gat in de file’ ter plekke van de tunnel, maar tussen Kruisdonk en Geusselt kan de file fors oplopen. Zodra de file voorbij de tunneluitgang is opgelost, worden de maatregelen teruggedraaid en kan verkeer weer veilig en vlot door de tunnel rijden. Bij Europaplein plaatst Rijkswaterstaat daarnaast tijdelijke verkeersbakens op het verdrijvingsvlak, om te voorkomen dat weggebruikers het verdrijvingsvlak gebruiken om nog snel van rijbaan te wisselen. Een blijvende afscheiding komt er niet: bij incidenten in een tunnelbuis moeten hulpdiensten doorsteken via het verdrijvingsvlak.

Meer weten?

Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/a2-tunnel voor meer informatie over de nieuwe rijroutes. Op de website van A2 Maastricht leest u hoe u op de hoogte blijft.