Een gewaarschuwd fietser telt voor twee

Op maandag 1 oktober zijn de medewerkers van het team Handhaven van de Gemeente Maastricht gestart met de fout geparkeerde fietsen op het Stationsplein in Maastricht naar het depot aan de Sint Gerardusweg te brengen. Het is een vervolg op de actie ‘Staat ‘ie goed?/Parked just right?’ die in de zomer is gestart. Coördinator van de opruimactie en handhaver, Rick van den Boorn vertelt hoe de eerste week verlopen is.

 “Er zijn in de eerste week zo’n 250 fietsen opgehaald en naar het fietsdepot gebracht. Op maandag en dinsdag was het aantal opgehaalde fietsen het grootst, maar liefst 140 fietsen werden in twee dagen tijd opgehaald. Vijf personen zijn meteen op maandag 1 oktober hun fiets aan de Sint Gerardusweg 39 komen ophalen. Op donderdagavond waren het er dertig.  

Gemengde reacties

De reacties van de eigenaren waren verschillend. Onwetendheid over het feit dat de fietsen verwijderd zouden worden of iemand die de borden niet gezien heeft. Een ander geeft ruiterlijk toe dat hij het wel wist en nu dus op de blaren moet te zitten. Ook de reactie ‘Ik weet het nu en zet mijn fiets in het vervolg in de ondergrondse stalling.’ komt voorbij. De meeste eigenaren zijn blij dat ze hun fiets zonder kosten terugkregen. De handhavers aan het werk op het Stationsplein kregen van omstaanders veelal positieve reacties te horen: ‘Hè, hè dat werd tijd!’, ‘Blij dat jullie nu gaan handhaven en alles opruimen.’ tot ‘Ziet er goed uit!’ Sommige fietsers baalden in allerlei krachttermen. Tegelijkertijd geven de meeste ook aan dat ze wisten dat we zouden gaan handhaven. Het stond ook groot op de informatieborden.”

Mankracht

“Voor de werkzaamheden rondom het station door het team Handhaven is extra mankracht nodig. Op maandag en dinsdag zijn vier handhavers op straat bezig geweest met het labelen en ophalen van de fietsen. Ook zorgden twee extra medewerkers bij het depot ervoor dat alle fietsen op de website www.verlorenofgevonden.nl werden geplaatst. Het is namelijk belangrijk dat de fietsen zo snel mogelijk op de website komen te staan, zodat fietsers weten of hun fiets op de Sint Gerardusweg staat.” 

Kwestie van bijhouden

“Het Stationsplein, de Stationsstraat, de Parallelweg en de Spoorweglaan zijn in de eerste week van oktober fietsvrij gemaakt. De meeste fietsen zijn de eerste twee dagen weggehaald. Alles is nu leeg, het is nu een kwestie van bijhouden. Ook ondernemers komen niet onder ons handhavingsbeleid uit. We zijn bij een aantal ondernemingen waar fietsen of een bakfiets buiten stonden langsgeweest. Wij leggen dan uit dat er geen uitzonderingen zijn: we handhaven op elke fiets. Dat werd netjes opgevolgd door de ondernemers. Uit ervaring weten we dat er de komende weken toch nog mensen zullen zijn die hun fiets fout stallen. De medewerkers van het team Handhaven zullen de komende maanden die fietsen blijven verwijderen.”

Scooters en bromfietsen 

“In de ondergrondse fietsenstalling is plek voor zo’n veertig scooters. Aangezien deze ruimte beperkt is, zijn op het Stationsplein extra scooterbuizen aangelegd waar nog eens dertig scooters aan vast gemaakt kunnen worden. In verband met ruimtegebrek plaatst de gemeente op korte termijn meer scooterbuizen op het Stationsplein. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar scooter netjes kan stallen en houden we het Stationsplein en de omgeving samen bereikbaar.” Op termijn zoekt de gemeente voor het stallen van scooters en bromfietsen een inpandige oplossing in het Stationsgebouw.

Staat ‘ie goed?/Parked just right? 

In juli is de fietscampagne ‘Staat ‘ie goed?’ / ‘Parked just right?’ van start gegaan. Grote billboards wijzen sindsdien op de locatie en het gebruikersgemak van de nieuwe ondergrondse stalling bij het centraal station. Een promotieteam heeft regelmatig geflyerd om fietsers op te roepen niet lukraak zomaar ergens op het plein of in de straten te parkeren. In de maand september hebben de fietscoaches er een schepje bovenop gedaan en nu zijn de medewerkers van het team Handhaven aan de slag gegaan. 

Vervolg werkzaamheden

Een enkeling geeft via social media aan een plein zonder fietsen ook wat saai te vinden. Saai? Er zijn heel wat werkzaamheden. De planning is om eind dit jaar de herinrichting van de Stationsstraat en het busstation af te ronden. Het busstation is dan efficiënter en overzichtelijker ingedeeld en het Stationsplein uitgebreid. Begin 2019 start de renovatie en verbouw van het stationsgebouw door NS. Er wordt continue gewerkt aan het verbeteren van het gebied als stadsentree. Ook tijdens die werkzaamheden moeten we het plein gezamenlijk bereikbaar houden.  

Durf jij het risico te nemen?

De fietscampagne is in juli van start gegaan, inmiddels zijn we zo’n drie maanden verder en kunnen we wel stellen: een gewaarschuwd fietser telt voor twee. En wie het risico toch wil nemen … Weggevoerde fietsen kunnen op maandagmiddag tussen 13.00 uur en 17.00 uur en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur worden opgehaald bij het fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Meer info via: www.gemeentemaastricht.nl/fiets.