Bevoorrading binnenstad tijdens de afsluiting van de Noorderbrug

Ook de binnenstadondernemers hebben we de afgelopen maanden uitgebreid voorzien van informatie over de afsluiting van de Noorderbrug, reisalternatieven voor medewerkers en klanten, en informatie over bevoorrading en distributie. Samen met Centrum Management Maastricht is daarnaast een tijdelijke maatregel bedacht voor de logistieke bereikbaarheid van Maastricht van 7-21 augustus.

Tijdens de afsluiting van de Noorderbrug is het voor een beperkt aantal bestel- en vrachtvoertuigen mogelijk om dagelijks van 7.00-11.00 uur (de reguliere venstertijden) gebruik te maken van de Wilhelminabrug.

Ontheffing

Bedrijven konden de ontheffing van tevoren aanvragen bij Centrummanagement Maastricht (CMM). Alle beschikbare vignetten zijn ondertussen uitgegeven, in afstemming met gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar. Het gaat om maximaal 100 voertuigen vanwege veiligheid en doorstroming. Op de Wilhelminabrug staan verkeersregelaars die controleren op de vignetten.