Besparingspotentieel voor bestelbussen

Maastricht Bereikbaar helpt organisaties binnen de logistieke sector graag bij vraagstukken rondom het optimaliseren van de inzet van bestelverkeer. Zo hebben we voor Dolmans Landscaping meegewerkt aan een analyse van het wagenpark, waaruit blijkt dat er diverse financiële voordelen te halen zijn.

Wist u dat bestelverkeer 12 tot 16% van het verkeer op de wegen bedraagt? Ook binnen deze groep verkeersdeelnemers zijn er diverse mogelijkheden om verbeteringen te realiseren qua efficiëntie, klanttevredenheid en bovendien CO2-reductie.

Analyse Dolmans Landscaping

Bij Dolmans Landscaping is een analyse gemaakt van het wagenpark met als doel om de CO2-footprint, voertuigkosten, en spitsritten te verminderen. Maastricht Bereikbaar heeft bijgedragen in de analysefase waarbij is beoordeeld of er een haalbare businesscase is. Deze bleek er te zijn.

  • De mobiliteit van medewerkers van Dolmans veroorzaakt bijna 90% van de totale emissies van het bedrijf. Door medewerkers direct naar de werklocatie te laten reizen in plaats van eerst naar de bedrijfslocatie in Bunde ontstaan grote voordelen.
  • Een vermindering in het aantal en af te leggen afstand van verplaatsingen van medewerkers gaat een directe bijdrage leveren aan de uitgesproken ambitie om in 2018 een reductie van de CO2-footprint van 12,5% ten opzichte van 2013 te realiseren. Het behalen van deze doelstelling is van wezenlijk belang voor het behouden van prestatieniveau 5 van de CO2-prestatieladder en het bijbehorende gunningsvoordeel.

Verschillende aanpassingen kunnen leiden tot financiële voordelen. Daarnaast bereikt Dolmans Landscaping hiermee een mooi resultaat op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de implementatiefase ontwikkelt het bedrijf samen met Maastricht Bereikbaar een tool om eenvoudig in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Om jaar na jaar resultaten te behalen.  

Mogelijkheden voor bouw- en installatiebedrijven

Ook voor bouw- en installatiebedrijven zijn er diverse mogelijkheden om besparingen te realiseren. Denk daarbij aan aanpassingen in de stromen van materialen en medewerkers. Bijvoorbeeld een nachtdistributiesysteem. Veel servicepersoneel gaat in de ochtend en avond langs de centrale vestiging van het bedrijf om werkorders en materialen op te halen. Medewerkers kunnen deze tijd beter besteden als de bedrijven de materialen naar de medewerkers brengen. Dan kunnen zij direct uit huis op pad en verliezen ze minder tijd in ochtend- en avondspits. 

Gratis logistiek advies

Maastricht Bereikbaar ondersteunt bedrijven graag met gratis logistiek advies over kansen en mogelijkheden van verbeteringen in logistieke processen bij u en uw ketenpartners. Bovendien kunnen we een financiële vergoeding geven voor het analyseren en implementeren van projecten. Het advies is volledig op maat, hierin nemen we voordelen mee zoals toename efficiency, medewerkertevredenheid, leveringszekerheid en klanttevredenheid, kostenbesparing en CO2-reductie. Interesse? Neem dan contact op met logistiek makelaar Mark Luikens, tel. 06-51165781 of mark.luikens@maastricht-bereikbaar.nl. Hij komt graag bij u langs voor een gratis adviesgesprek.