24-27 juni: verkeershinder in en om Maastricht

Van vrijdag 24 juni tot maandag 27 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A76. De omleiding loopt via knooppunt Kruisdonk, waar dan ook afsluitingen zijn voor een goede doorstroming. Tegelijkertijd zijn er in Maastricht diverse werkzaamheden voor de projecten A2 Maastricht en het Noorderbrug-tracé. Gaat u de weg op? Houd dan rekening met extra reistijd. Of maak gebruik van de voordelige treinacties die Maastricht Bereikbaar aanbiedt.

Weekendafsluiting A76

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 24 juni 21.00 tot maandag 27 juni 01.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A76 tussen de knooppunten Kerensheide en Ten Esschen.

  • De A76 in de richting van Heerlen en Duitsland is het hele weekend afgesloten tussen knooppunt Kerensheide enknooppunt Ten Esschen.
  • Omleidingen voor verkeer vanuit Eindhoven, België en Maastricht. Houd rekening met extra reistijd, oplopend tot een half uur.

Bekijk de informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat. Of bekijk de factsheet.
Let op: werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen worden uitgesteld.

Afsluitingen knooppunt Kruisdonk

Tijdens de afsluiting van de A76 is er voor een deel van het verkeer een omleiding via knooppunt Kruisdonk. Hier is het hele weekend een andere verkeerssituatie, om ruimte te maken voor het verkeer dat de omleiding volgt en om de doorstroming te bevorderen. Bekijk de pagina met afsluitingen en omleidingen.

Tijdelijke situatie afrit 52

Tijdens de weekendafsluiting van de A76 kunnen weggebruikers (die de omleidingsroute via knooppunt Kruisdonk volgen) bij afrit 52 Maastricht-Noord via 2 rijstroken rechts uitvoegen. Let goed op de instructies langs de weg. Volgt u de A2 naar Maastricht/Luik? Blijf dan op de linkerrijstrook van de A2 rijden.

Nachtafsluiting A2/N2 tussen Europaplein en Geusselt

Van vrijdagavond 24 juni 20.00 tot zaterdagochtend 25 juni 06.00 uur is de A2/N2 richting Eindhoven tussen knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt afgesloten. De omleidingsroute is via de Akersteenweg, Vijverdalseweg, Terblijterweg en via de toekomstige oprit naar de A2. Meer informatie: www.a2maastricht.nl. 

Rijstrookafzetting tussen Geusselt en Kruisdonk

Op zaterdag 25 juni is overdag tussen 06.00 en 20.00 uur 1 rijstrook afgesloten op de A2 van Maastricht richting Eindhoven tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Kruisdonk. Houd rekening met enige vertraging. Meer informatie: www.a2maastricht.nl.

Weekendafsluiting Bosscherweg

Van zaterdag 25 juni 18.00 tot maandagochtend 27 juni 6.00 uur is de Bosscherweg – de verbindingsweg tussen Smeermaas en Maastricht - afgesloten tussen de Gebroeders van Limburgstraat en Noorderbrug. Voor automobilisten richting Boschpoort en Smeermaas geldt vanaf de Noorderbrug een omleiding via de Frontensingel, Cabergerweg, Carl Smulderssingel, Brusselseweg Brugstraat (België) en andersom. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen langs het werkterrein passeren. Meer informatie: www.noorderbrug-maastricht.nl.

Treinacties

Via Maastricht Bereikbaar kunt u op zaterdag 25 en zondag 26 juni voordelig met de trein reizen op een aantal trajecten, en zo verkeershinder vermijden.

Let op: planningen kunnen wijzigen

De asfaltwerkzaamheden aan de A76 zijn weersafhankelijk. De beslissing of het werk kan doorgaan valt naar verwachting op donderdag 23 juni. Let op: de treinacties zijn gekoppeld aan de weekendafsluiting van de A76. Bij uitstel van werkzaamheden schuiven ook de treinacties van Maastricht Bereikbaar door. Kijk op onze website voor de actuele planning.

Omleidingen

Gaat u toch de weg op? Let dan goed op de omleidingen, die met gele borden zijn aangegeven. Of kijk vooraf op de Slimme Kaart voor de routes, extra reistijd en de actuele verkeerssituatie.