14 slimme verkeerslichten om klaar te zijn voor toekomst

In 2017 investeren gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar op 14 plekken in slimme verkeersregelinstallaties. Hiermee maakt de stad zich klaar voor de toekomst zodat reizigers op termijn beter geïnformeerd, sneller en veiliger hun reis door de stad kunnen afleggen. Op donderdag 1 juni is de 1e installatie aangepast op de Hoekerweg/Nieuwe Limmelderweg.

De komende maanden volgen nog 13 locaties met name rondom het Noorderbrugtracé en de A2-zone. Deze installaties krijgen op korte termijn de noodzakelijke software (die momenteel landelijk door marktpartijen wordt ontwikkeld) om de doorstroom en bereikbaarheid van de stad verder te kunnen verbeteren. In de nabije toekomst kunnen de verkeerslichten dan verkeer herkennen en is het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde soorten verkeer sneller of langer groen te geven of bepaalde verkeersdeelnemers voorrang te geven en zo verkeersstromen te optimaliseren.

Talking Traffic 

De ontwikkeling van slimme verkeersregelinstallaties, zogenaamde iVRI’s, vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’ waarbij het ministerie van IenM en regionale overheden samen met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven investeren en werken aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Maastricht is 1 van de 12 regionale overheden in Nederland die bij dit partnership zijn aangesloten. Alle partijen investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze innovatie in mobiliteit. Met de toepassingen is het mogelijk om weggebruikers - en in de nabije toekomst ook voertuigen - onderweg continu te begeleiden en ondersteunen. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Locaties waar de 14 slimme installaties in 2017 komen:

 • Viaductweg - Franciscus Romanusweg
 • Borgharenweg - Franciscus Romanusweg
 • Willem Alexanderweg - Dolmanstraat
 • Noorderbrug - Sappi 
 • Bosscherweg - Noorderbrug 
 • Bosscherweg - Frontensingel 
 • Noorderbrug - Belvederelaan 
 • Noorderbrug - Cabergerweg 
 • Nobellaan - Brusselseweg 
 • Frontensingel - Maagdendries - Statensingel
 • Meerssenerweg - Limmelderweg 
 • Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg
 • Maasboulevard - Maastrichter Grachtstraat
 • Maasboulevard – Graanmarkt