Voor wie?

Maastricht Bereikbaar wil toekomstgericht reizen binnen bereik van iedereen brengen. Sommige producten en dienstverlening biedt Maastricht Bereikbaar aan alle reizigers aan. Er zijn ook producten en acties waarvan alléén werknemers gebruik kunnen maken wanneer hun werkgever zich heeft aangesloten bij Maastricht Bereikbaar. Wie meer wil weten over de werkgeversaanpak kan contact opnemen met een van onze mobilteitsmakelaars.

Maatwerk voor grote werkgevers 

Al sinds 2010 sluiten werkgevers zich aan bij Maastricht Bereikbaar om op de hoogte te blijven van de nieuwste kennis en kunde op het terrein van mobiliteit. Zij kiezen hun eigen bedrijfsdoelstellingen gericht op bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Maastricht Bereikbaar brengt hiervoor bijvoorbeeld het huidige het woon- werkverkeer van werknemers in kaart. Helpt met het opstellen van mobiliteitgerelateerde arbeidsvoorwaarden en biedt producten aan die gedragsveranderingen stimuleren. Plannen worden op maat gemaakt, tussentijds gemonitord en afgesloten met een eindevaluatie. 

Neem contact met ons op

Onze mobiliteitsmakelaars geven graag meer informatie over de mogelijkheden voor partners.