Visie

De samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven heeft geleid tot een slagvaardige aanpak en concrete resultaten. Aanvankelijk voor Maastricht en omgeving, maar inmiddels lopen er diverse projecten en pilots in Zuid-Limburg en zelfs andere delen van de provincie. Daar zijn we best trots op. Dankzij de resultaten van onze publiek-private samenwerking hebben Rijksoverheid, Provincie Limburg en gemeente Maastricht opnieuw financiële middelen ter beschikking gesteld. Zo kunnen we werkgevers die zich bij ons aansluiten adviseren over mobiliteitsbeleid en concrete producten aanbieden om werknemers anders naar hun werk te laten reizen ten gunste van bereikbaarheid, klimaat en persoonlijke gezondheid.

Meer dan voorheen zullen we een gebiedsgerichte aanpak voor bijvoorbeeld een binnenstad en economische kerngebieden centraal stellen. Daarbij werken we nadrukkelijk  aan plannen waar mobiliteit én leefbaarheid hand in hand gaan.  Het programmabureau Maastricht Bereikbaar brengt daarvoor kennis en kunde bij elkaar. Gaat met verschillende partners aan de slag voor korte-termijn-resultaten en zorgt ervoor dat de effecten hiervan in beeld worden gebracht.

pmb054_vow_afbeelding_04.jpg