Innovatieve pilots

Momenteel is Maastricht Bereikbaar als drijvende kracht betrokken bij verschillende innovatieve pilots.  

 • Mobility as a Service  (MaaS)
  Straks een totale reis uitzoeken, plannen, boeken en betalen via één app. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met regionale en lokale overheden zeven regionale pilots. Provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar trekken de regionale pilot. Waarbij we Mobility as a Service grensoverschrijdend in de euregio willen ontwikkelen en inzetten.
 • Talking Traffic en intelligente verkeersregelinstallaties 
  Samen met gemeente Maastricht en Provincie Limburg blijven we werken aan Talking Traffic de huidige verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden omgebouwd tot extra intelligente verkeersregelinstallaties. Deze nieuwe iVRI’s kunnen niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar kunnen ook data van weggebruikers ontvangen en daarop inspelen. Wachten voor een licht terwijl er geen verkeer is, wordt zo overbodig. 
 • Gezondheidspilot
  In opdracht van o.a. bepaalde  werkgevers gaan we onderzoeken hoe het stimuleren van fietsen en lopen bijdraagt aan de fysieke en mentale vitaliteit van medewerkers. Doel is het ziekteverzuim van werknemers te verlagen en de productiviteit te verhogen. We willen onderzoeken of fittere werknemers inderdaad minder vaak met de auto naar hun werk komen (of de auto zelfs helemaal laten staan). 
 • Zero emission stadslogistiek
  Stimuleren van slimme en duurzame logistiek in het centrum van Maastricht en terugdringen van CO2-uitstoot.