Gebiedsgerichte aanpak 

pmb054_vow_afbeelding_042.jpgMaastricht Bereikbaar wil bijdragen aan leefbare en gastvrije gebieden. In dit kader werken we aan projecten voor de binnenstad van Maastricht. Voor het stadsdeel Randwyck werken we aan integrale parkeer- en P+R oplossingen. En we werken mee aan Stad en Spoor een project waar gezocht wordt naar mogelijkheden voor een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de historische binnenstad en Maastricht-Oost en naar kansen om van het centraal station een internationaal OV knooppunt te maken.. Daarbij kijken we naar het complete gebied om tot een totaalbenadering te komen. We onderzoeken hoe verschillende vormen van slimme en duurzame mobiliteit samen kunnen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Per gebied kijken we naar de doelgroepen die voor het meeste impact en verandering kunnen zorgen, zoals werknemers (van MKB), bezoekers van binnensteden of zorginstellingen, studenten en scholieren, inwoners van een gebied of bijvoorbeeld logistieke stromen van horecagelegenheden en detailhandel.