Maastricht Bereikbaar werkt aan toekomstgericht reizen

Nieuw programma 2019 voor
‘Slimme en duurzame mobiliteit’ 

Maastricht Bereikbaar werkt aan toekomstgericht reizen. Voor de economische vitaliteit van Zuid-Limburg blijven we bereikbaarheid en doorstroming centraal stellen, omdat de druk op het wegennet kwetsbaar blijft. Tegelijkertijd doen we dat, méér dan voorheen, op een duurzame, toekomstbestendige manier. Zo leveren we concrete bijdragen aan het klimaatbeleid, een leefbare omgeving en persoonlijke gezondheid. We blijven inzetten op gedragsverandering: minder autogebruik, meer fiets, OV, P+R etc. Nieuw in het programma is de aandacht voor een effectiever, milieuvriendelijker autogebruik. Nieuw is ook dat we gaan werken aan een meer gebiedsgerichte aanpak voor bijvoorbeeld een binnenstad en economische kerngebieden. Sinds onze start in 2010 werken we al succesvol samen met werkgevers, belangenorganisaties, kennisinstituten, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden. 

Voor wie?

Soms voor reizigers. Soms voor werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar.

Inspirerend praktijkvoorbeeld:

P+R Noord is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking en waar dat toe kan leiden.