Besparingspotentieel van bestelbussen

Het bestelverkeer bedraagt 12 - 16% van het verkeer op de wegen in en om Maastricht. Ook deze verkeersdeelnemers ervaren overlast van tijdverlies en onbetrouwbaarheid door files. Maastricht Bereikbaar kijkt graag samen met uw bedrijf naar mogelijkheden ter verbetering van efficiëntie en klanttevredenheid én ter reductie van CO2, onder andere door logistieke oplossingen! De afgelopen jaren heeft deze aanpak bij veel verschillende bedrijven geleid tot efficiëntieslagen met minder gereden kilometers en ritten tijdens de spits tot gevolg. De deelnemende bedrijven zijn door de logistiek makelaar geïnspireerd, geënthousiasmeerd en gestimuleerd om in actie te komen en hebben hiermee veel tijd en kosten bespaard.

Diverse oplossingen

De oplossingen zijn divers en op maat. Het kan gaan om vergroten van de mate van digitalisering, aanpassingen van werktijden of het anders vormgeven van logistiek waardoor een leverancier en/of bedrijfslocatie minder frequent worden bezocht, met als gevolg meer efficiency en kostenbesparingen.

Meer weten?

Geïnteresseerd? Neem contact op met logistiek makelaar Mark Luikens en maak vrijblijvend een afspraak om samen je bedrijfsproces door te nemen. Wacht niet af maar ga nu actief aan de slag. Onze logistiek makelaar adviseert je (kosteloos) over de stappen die je kunt zetten naar een efficiëntere logistiek.