Duurzame stadslogistiek

Maastricht Bereikbaar helpt bedrijven bij het vinden van logistieke oplossingen die de efficiëntie van transport, opslag en distributie vergroten. Denk bijvoorbeeld aan efficiënte en schone stadslogistiek voor zakelijke leveringen, (pakket)bezorging aan de consument en retour- en afvalstromen. Slimme stadslogistiek vergt altijd samenwerking tussen meerdere partners, zoals leveranciers, logistiek dienstverleners, ondernemers, bewoners en de gemeente. Maastricht Bereikbaar werkt daarvoor samen met o.a. ondernemers(-verenigingen), brancheorganisaties, Centrum Management Maastricht en de gemeente Maastricht. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en een prettige en gezonde verblijfsomgeving voor iedereen in de stad. Je kunt zelf ook hieraan bijdragen door deel te nemen aan een pilot of door het inbrengen van uw ideeën of wensen. 

Op het vlak van slimme stadslogistiek hebben we op dit moment drie grote thema’s: pakketdistributie, horecalogistiek en afvallogistiek. Deze stromen hebben naast het bestelverkeer van service- en onderhoudsbedrijven een groot aandeel in het totale logistieke verkeer. Hieronder leggen we uit wat we daarmee bedoelen. 

Alle pakketten verzamelen!

Dagelijks gaan er vele stromen de stad in en uit. Het gaat bijvoorbeeld om uw dagelijkse boodschappen, maar ook om kantoorbenodigdheden, verse producten voor de horeca, de schone was van de hotels en restaurants en al ons bedrijfs- en huishoudelijk afval. Dit vergt veel vrachtcapaciteit en leidt tot veel vervoersbewegingen van bestel- en vrachtauto’s. De vervoerders hebben in het kernwinkelgebied te maken met venstertijden. Niet altijd alles gaat altijd even efficiënt en er is vaak nog vrije capaciteit beschikbaar, die niet benut lijkt te kunnen worden. Tenzij de keten anders ingericht en er onderling beter afgestemd wordt. Om de leefbaarheid te bevorderen en efficiënte bevoorrading van winkels, de horeca, kantoren en particulieren te stimuleren, ondersteunen wij initiatieven die goederen aan de rand van de stad ontvangen en vervolgens zoveel mogelijk gebundeld naar de afleveradressen brengen. Zo verminderen we het aantal voertuigen en de druk op het wegennet. Ondernemers kunnen zelf ook van dit soort diensten gebruikmaken. Daardoor hoeven ze minder met hun eigen voertuig de stad door en blijft er meer tijd over om een optimale service aan de klant te bieden. 

En wat te denken van alles wat we tegenwoordig zo eenvoudig online bestellen? Dit levert veel kleine zendingen op, die door verschillende transporteurs bezorgd worden. Zij rijden van klant naar klant en stoppen overal voor de deur. Het is uiteindelijk voor iedereen veel efficiënter wanneer je vlakbij huis of werk je pakketje lopend of met de fiets op kunt halen of terug kunt sturen op een tijdstip dat het je ook echt uitkomt. Zeker wanneer je overdag niet aanwezig of te druk bent. Dan hoeft de vervoerder ook niet meerdere keren langs te komen en het pakketje weer onverrichterzake mee terug te nemen. De vervoerder kan dagelijks een groot deel van zijn zendingen op centrale punten bij jou in de buurt of op speciale locaties in de stad bezorgen. Wel zo slim!

Op de fiets ben je sneller!

Kleine zendingen en supermarktleveringen gaan we meer en meer met de fiets of ander duurzaam transportmiddel bezorgen, simpelweg omdat de bezorger minder hoeft om te rijden en makkelijker kan stoppen, maar ook omdat je dan vaak de hele dag de beste service kunt bieden (niet alleen in de ochtend tijdens de venstertijden). Dit is een trend die we ook in andere grote steden zien. Door Maastricht Bereikbaar ondersteunde experimenten hebben het afgelopen jaar aangetoond dat e-cargo bikes voor heel veel werkzaamheden kunnen worden ingezet. Ze blijken dan ook voor een veel grotere doelgroep interessant dan bij aanvang gedacht werd! Bovendien is het transport met een e-cargo bike emissieloos en draagt dit bij aan een schonere binnenstad. Je moet alleen soms wel iets anders plannen, dan je tot nu toe gewend was. Wij vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn en kunnen u ook een probeeraanbod aanbieden. 

Maastricht nog gastvrijer

Maastricht, een combinatie van culinaire hoogstandjes, de veelzijdigheid van de terrassen en de gemoedelijkheid van de Maastrichtenaren. Dit gastvrije imago brengen we graag naar een volgend niveau. Daarom werken we als Maastricht Bereikbaar met verschillende horecaleveranciers en horecaondernemers samen. Eerder hadden we al een kleine pilot op het Vrijthof met Sligro. We hebben toen de technische haalbaarheid van het Stop & Drop-concept getest. Het werkt als volgt: bevoorradende vrachtwagens parkeren op vaste, daartoe aangewezen locaties. Deze locaties ontwikkelen we momenteel samen met de marktpartijen. Van hieruit bevoorraden de chauffeurs hun klanten binnen een straal van 250 meter. Op de Stop & Drop-locaties is het mogelijk de koelvriesinstallaties van de vrachtwagens aan te sluiten op een elektriciteitsvoorziening. Chauffeurs kunnen bij het parkeren van hun vrachtwagen gebruik maken van een kleine elektrische trekker voor de rolcontainers, waardoor het niet meer nodig is om het voertuig tussentijds te verplaatsen. Dit is schoner en stiller voor de omgeving. Voorwaarde is wel, dat horecaklanten zoveel mogelijk achter elkaar bevoorraad kunnen worden. Anders is het niet efficiënt om langere tijd stil op een plek te blijven staan. Deze pilot wordt uitgebreid naar meerdere locaties met veel horeca. Daarnaast werken de horecaleveranciers zelf ook aan innovatieve oplossingen, zoals zonnepanelen op het dak van de vrachtauto. 

Het concept leidt tot minder overlast van lossende voertuigen op straat, minder voertuigkilometers binnen de stad en minder uitstoot van emissies (zoals CO2, fijnstof en geluid). Belangrijk is wel om klanten te betrekken bij het aanpassen van afleverroutes en aflevertijden om dit vernieuwende concept tot een succes te maken. Wij vragen dan ook om uw medewerking!

Afvallogistiek

Door de jaren heen is de wetgeving omtrent afval veranderd. Huishoudelijk en bedrijfsafval zijn gescheiden stromen, die vervolgens ook weer uiteenvallen in meerdere deelstromen (papier en karton, plastic, GFT-afval, restafval etc.). Mede hierdoor rijden er dagelijks meerdere vuilnisauto’s door de straat. Dit willen we graag anders organiseren. En, indien wettelijk mogelijk, toch weer meer bij elkaar brengen in een collectief systeem voor particulieren en bedrijven. Op dit moment ontwikkelen we een pilot voor Wyck. Wanneer deze succesvol is, rollen we dit uit naar andere delen van de stad. Diverse ondernemersverenigingen zijn al geïnformeerd en volgen de ontwikkelingen op de voet. 

Meer weten?

Graag komen wij samen met je tot verbeteringen op het gebied van de bevoorrading van de stad. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze projectleider duurzame stadslogistiek Françoise van den Broek. Wacht niet af maar ga nu actief aan de slag. Wij informeren je (kosteloos) over de stappen die je kunt zetten naar een efficiëntere logistiek en brengen je in contact met relevante partners. Daarnaast bieden we je graag een platform om de behaalde resultaten met geïnteresseerden te delen. 

Transport e-bikes

Ben je ondernemer? Probeer dan gratis 2 weken een elektrische bakfiets of een Ebike4Delivery als vervanging voor je bestelbus.

Deskundig advies over bevoorrading?

Ons logistieke team helpt je graag!