Verlegging Noorderbrug

Sinds 2016 vinden er renovatiewerkzaamheden plaats aan de Noorderbrug. Ook de aanlanding van de brug is verschoven, voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer (noordkant van de stad) en een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas). Het aantal rijstroken op de Noorderbrug is uitgebreid naar 2×3 rijstroken. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2018 afgerond zijn.

Meer ruimte voor de fiets

De verlegging van de Noorderbrug houdt het regionale verkeer nog verder weg van de binnenstad en het Belvedère-gebied. Zo ontstaat meer ruimte voor de fiets en een betere fietsverbinding tussen oost en west. In het projectplan heeft de gemeente Maastricht samen met de Fietsersbond meegedacht over een fietsvriendelijk ontwerp.

  • Een nieuw 2-richtingsfietspad als rechte verbinding tussen Ravelijn en Noorderbrug
  • Betere ontvlechting van fiets en auto aan de oostoever
  • Doortrekken van de fietspaden op de Bosscherweg en de Frontensingel

Meer informatie over het project vind je op  www.noorderbrugmaastricht.nl.

Hinder gedurende de werkzaamheden

Voetgangers en (brom)fietsers ondervinden gedurende langere tijd hinder door de werkzaamheden aan de Noorderbrug. Voetgangers en (brom)fietsers moeten rekening houden met omleidingen en oponthoud. 
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden is het voet- en fietspad sinds 18 maart 2017 afgesloten.

Brugje om

(Brom)fietsers moeten van 20 maart 2017 tot in de zomer 2018 een omleiding volgen via de Wilhelminabrug. Voor een retourtje over de Maas betekent dit zo’n 2,5 kilometer extra trappen. Korter wordt het dus niet, maar we willen er wel graag het beste van maken. Met de campagne ‘Een brugje om’ zetten project Noorderbrugtracé, gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar zich samen in om het omfietsen een stukje aangenamer te maken. Via www.maastrichtbereikbaar.nl/brugje-om houden we je op de hoogte.

De snelste fietsroute?

Altijd de snelste route naar je bestemming

Ontdek de e-bike

Probeer gratis een e-bike of speed e-bike en ontvang korting bij de aanschaf van een fiets of e-bike.