Infraprojecten voor een bereikbaar Maastricht 

Voor het verbeteren van de infrastructuur in en rondom Maastricht was de ondertunneling van de A2 en de verlegging van de Noorderbrug nodig. Grote, complexe werkzaamheden met grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Maastricht. Ze waren de aanleiding voor het ontstaan van Maastricht Bereikbaar in 2010. Sindsdien werkt Maastricht Bereikbaar met vele andere partijen samen voor een bereikbare stad en regio.

Ondertunneling A2

De A2 liep jarenlang dwars door Maastricht met de nodige files en vertragingen tot gevolg. Om deze verkeersproblematiek op te lossen is in 2011 gestart met de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel. Deze dubbellaagse tunnel loopt onder het stadsdeel Maastricht-Oost. Om de stad tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden, stimuleerde Maastricht Bereikbaar samen met vele andere partijen ander reisgedrag bij forenzen, bezoekers, studenten en het goederenverkeer. Eind 2016 ging de Koning Willem-Alexandertunnel open.  

Verlegging Noorderbrug

Van 2016 tot het voorjaar van 2019 werd er gewerkt aan de verlegging van het Noorderbrugtracé. De verlegging zorgde voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad Maastricht. Én een snellere verbinding met België en een nieuw stukje Maastricht; het Sphinxkwartier.

Succesvolle samenwerking

Inmiddels is de nieuwe infrastructuur in en rond Maastricht grotendeels klaar. Het enthousiasme om samen te blijven werken aan een bereikbaar Zuid-Limburg blijft onverminderd groot. De ambities van de samenwerkende partners zijn inmiddels verlegd naar duurzaam reisgedrag. Voor meer economische vitaliteit, persoonlijke gezondheid en een beter milieu!

Verkeerssituatie A2 Maastricht

Kom je naar Maastricht over de snelweg? We informeren je over de belangrijkste routes, al dan niet via de Koning Willem-Alexandertunnel.

Reisadvies